حقوقی

 

 

عنوان

 

 

 

اعاده حیثیت در حقوق جزای ایران و مطالعه تطبیقی آن باحقوق جزای فرانسه

 

 

 

سقط جنین از دیدگاه قوانین موضوعه ایران

 

 

 

تجزیه و تحلیل مقررات مربوط به علائم تجارتی در حقوق ایران و تطبیقی (بخشی از حقوق مالکیت صنعتی)

 

 

 

بررسی قاعده غرور و تاثیر آن در معاملات در فقه و حقوق مدنی ایران

 

 

 

آئین تجدید نظرخواهی در دادگاههای عمومی و انقلاب                                       

 

 

 

روابط مالی مسلمین با کفار

 

 

 

کیفیت اجراء و وصول محکومیتهای مالی و جزای نقدی

 

 

 

پول و بانک از نظر مذاهب مهم فقه اسلامی

 

 

 

غناء از دیدگاه مذاهب اسلامی

 

 

 

چگونگی رسیدگی به جرایم اطفال در محاکم عمومی ایران

 

 

 

عقد مکره

 

 

 

انفال و فیی

 

 

 

بررسی تطبیقی نکاح در مذاهب اسلامی (امامیه، زیدیه، شافعیه، حنفیه، مالکیه، حنبلیه، ظاهریه، اباضیه)

 

 

 

جعل اسناد در حقوق کیفری

 

 

 

عوامل خارجی و تاثیر آن در مسئولیت مدنی

 

 

 

قتل و صدمات بدنی عمدی علیه غیرمسلمان در حقوق اسلام و قانون، مطالعه مقایسه‌ای میان مذاهب امامیه و اهل سنت و قانون

 

 

 

خسارت ناشی از نقص قرارداد بیع (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلیس)

 

 

 

تحلیل و بررسی ماده ۲.۶ ق.م.۱

 

 

 

تحقیق در دیدگاه فقهی محقق سبزواری

 

 

 

ترجمه و تحقیق وصیت از کتاب خلاف شیخ طوسی (ره)

 

 

 

خسارت معنوی

 

 

 

شرط " منافی با مقتضای عقد " و نسبت آن با شرط " مخالف کتاب و سنت "

 

 

 

منابع استنباط نزد اخباریین و اصولیین

 

 

 

مسئولیت مدنی ناشی از اقدامات قضایی

 

 

 

مبانی قصاص نفس در مکاتب اسلامی

 

 

 

صلاحیت مراجع قضائی در امور کیفری در حقوق ایران

 

 

 

نمایندگی قراردادی

 

 

 

خسارت مشترک دریایی و جنبه‌های عملی آن (مطالعه تطبیقی قواعد اختصاصی یورک آنتورپ و حقوق انگلستان)

 

 

 

احوال شخصیه بیگانگان در ایران

 

 

 

مسئولیت مدنی وکیل دادگستری

 

 

 

بررسی علمی تشخیص قتل از خودکشی

 

 

 

احکام خاص زنان در عقد نکاح

 

 

 

بررسی تطبیقی مبانی فقهی مساله تنظیم خانواده

 

 

 

شیخ محمدحسین اصفهانی ( صاحب فصول ) و آراء اصولی وی

 

 

 

بررسی فقهی و حقوقی وکالت در مذاهب پنجگانه

 

 

 

بررسی تطبیقی بلوغ از دیدگاه امامیه و مذاهب اهل سنت

 

 

 

بررسی تطبیقی حقوق کودک در فقه اسلام

 

 

 

بررسی تطبیقی نظرات محقق اول و ثانی در احکام بیع

 

 

 

جرم قاچاق زنان در اسناد و رویه‌های بین‌المللی

 

 

 

مسئولیت غاصب نسبت به رد بدل مال مغصوب

 

 

 

تاثیر اشتباه در قتل عمدی

 

 

 

شهادت در امور کیفری ایران

 

 

 

عرف و حدود اعتبارآن در فقه مذاهب خمسه

 

 

 

قتل عمد و مجازات آن در اسلام

 

 

 

بررسی احکام ثروتهای عمومی در اسلام ( انفال )

 

 

 

پیدایش و تطور استصحاب در حقوق اسلامی

 

 

 

فرزندخواندگی در حقوق انگلستان " مطالعه تطبیقی "

 

 

 

تعلیق در عقود و ایقاعات

 

 

 

مسئولیت سازمانهای بین‌المللی در حقوق بین‌الملل

 

 

 

وحید بهبهانی و آراء اصولی وی

 

 

 

جایگاه بیمه در فقه اسلامی

 

 

 

بررسی تطبیقی ادله اثبات دعوی از دیدگاه مذاهب خمسه

 

 

 

اثبات حد زنا در حقوق کیفری ایران و مجازات آن

 

 

 

مسئولیت کیفری پزشکان و حرفه‌های پزشکی در حقوق ایران

 

 

 

قرارداد ترک مخاصمه و انواع مختلف آن در اسلام

 

 

 

انصاف در حقوق اسلام و تطبیق آن با حقوق ایران

 

 

 

تجزی در اجتهاد

 

 

 

قتل غیرعمد و صدمات بدنی ناشی از تخلفات راهنمایی و رانندگی

 

 

 

مقایسه قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ با قوانین ماقبل

 

 

 

مصلحت و مفسده و چگونگی ابتناء احکام بر آنها

 

 

 

شرط فعل معلق

 

 

 

شناسائی و اجرای آراء داوری در حقوق ایران و انگلیس

 

 

 

بررسی مجازاتهای بازدارنده در حقوق ایران

 

 

 

ربا از دیدگاه مذهب اسلامی

 

 

 

شرکت در قتل، بررسی مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی

 

 

 

بررسی تحلیلی و مقارنه‌ای حقوق مالی زن ناشی از عقد نکاح (مهریه، نفقه، ارث)

 

 

 

بررسی تطبیقی شرایط متعاقدین در عقد بیع در فقه و حقوق

 

 

 

بررسی مقارنه‌ای نفقه زن از دیدگاه مذاهب خمسه و قانون مدنی

 

 

 

نقش اراده نسبت به اجرای حق تمتع و اسقاط آن

 

 

 

بررسی عقد وکالت و تعهدات ناشی از آن در فقه و قانون مدنی

 

 

 

سن رشد در حقوق ایران

 

 

 

ارتداد و بررسی آثار آن از دیدگاه مذاهب اسلامی

 

 

 

بررسی رضایت و عفو مجنی علیه در قتل عمدی

 

 

 

بزهکاری و بزه‌دیدگی زنان در زمینه مواد مخدر

 

 

 

تصرف عدوانی در حقوق ایران

 

 

 

زن آزاری و راهکارهای پیشگیری از آن

 

 

 

مصونیت کیفری در حقوق موضوعه ایران

 

 

 

نمایندگی تجاری

 

 

 

آثار انحلال نکاح

 

 

 

بررسی تطبیقی موسیقی و غناء در مذاهب فقهی اسلامی

 

 

 

بررسی جرائم سازمان یافته در حقوق داخلی و حقوق جزای بین‌الملل

 

 

 

نقش اجازه در بیع فضولی در فقه و حقوق

 

 

 

حقوق متقابل کودک و ولی در اسلام

 

 

 

حکومت و تفاوت آن با قضاء

 

 

 

بررسی حجر و آثار آن از دیدگاه مذاهب خمسه

 

 

 

آثار و مجازات حبس

 

 

 

اختلاف در صلاحیت و مراجع حل آن در امور کیفری

 

 

 

مقایسه و بررسی آرای اصولی شیخ طوسی و علامه حلی

 

 

 

قرارداد ارفاقی و آثار آن

 

 

 

تعرض به اصالت سند

 

 

 

حقوق متهم در تحقیقات مقدماتی

 

 

 

قرارداد با عوض شناور

 

 

 

نقش شیخ مرتضی انصاری (قدس سره) در نوسازی و نوآوریهای علم اصول فقه

 

 

 

امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه مذاهب اسلامی

 

 

 

جنایات علیه بشریت در اسناد و قراردادهای بین‌المللی

 

 

 

سیر تحول اجاره محل کسب و پیشه در حقوق ایران

 

 

 

بررسی جنبه‌های فقهی و حقوقی تکنیکهای نوین باروری کمکی در تولیدمثل انسانی

 

 

 

جرایم مطبوعاتی در قوانین جمهوری اسلامی ایران

 

 

 

جنبه حقوقی و جرم‌شناسی کودک‌آزاری در ایران

 

 

 

ماهیت حقوقی اخذ به شفعه

 

 

 

اثر ازدواج بر تابعیت

 

 

 

حجیت اقرار در حقوق کیفری ایران

 

 

 

عقیم شدن قراردادها در حقوق تجارت بین‌المللی

 

 

 

مجازات بدنی و امکان تغییر آن

 

 

 

اشتباه در موضوع قرارداد (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلیس)

 

 

 

بررسی قاعده قرعه در فقه امامیه و قوانین ایران

 

 

 

جرائم کامپیوتری

 

 

 

صلح در منظر فقه اسلامی

 

 

 

اهم تحولات حقوق خصوصی ایران در دو دهه اخیر

 

 

 

بررسی احکام هنرهای تجسمی (نقاشی)

 

 

 

بررسی مبانی فقهی وقف از دیدگاه مذاهب خمسه

 

 

 

اشتغال و مالکیت زن در فقه امامیه و قوانین موضوعه

 

 

 

معامله فضولی و بررسی نظریات کشف و نقل و تطبیق با فقه شافعی و حنفی

 

 

 

مسئولیت مدنی کارفرمایان در قبال اعمال کارگران

 

 

 

احکام اسکناس در ابواب فقه شیعه

 

 

 

بررسی فقهی و حقوقی حد قذف و افتراء

 

 

 

بررسی تطبیقی شروط ضمن عقد نکاح و مقایسه آن با قوانین جاری

 

 

 

بررسی نقش اراده و اختیار در عقد

 

 

 

اسلام و تبعیض نژادی

 

 

 

مسئولیت مدنی کارکنان دولت

 

 

 

طرق فوق‌العاده تجدیدنظر از آراء کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب

 

 

 

بررسی علائم تجاری در حقوق ایران و معاهدات بین‌المللی (با تاکید بر TRIPS)

 

 

 

بررسی جریان اصل استصحاب در شک در مقتضی

 

 

 

بررسی فقهی و حقوقی عقد اجاره و قوانین ثبتی آن

 

 

 

بررسی مسئولیت متصدی حمل و نقل هوائی و شرکتهای بیمه در قبال مسافر هواپیمائی و کالای همراه وی

 

 

 

تاثیر علوم عقلی در علم اصول فقه

 

 

 

تحلیل ماده ۱۳ قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

 

 

 

مسئولیت مدنی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی

 

 

 

ادله اثبات دعوی در فقه امامیه و قانون مدنی ایران

 

 

 

اجاره رحم

 

 

 

بررسی اصل احتیاط و مقایسه آن در مذاهب اسلامی

 

 

 

بررسی مقارنه‌ای بلوغ و رشد در بین مذاهب اسلامی

 

 

 

استرداد مجرمین در حقوق ایران و حقوق بین‌الملل

 

 

 

"ترجمه و تحقیق وقف از کتاب منهاج‌الصالحین، حضرت آیه‌الله العظمی السید ابوالقاسم الخوئی"

 

 

 

بررسی تطبیقی وقف از دیدگاه مذاهب اسلامی

 

 

 

حق ترمیم عدم مطابقت کالای تسلیم شده با قرارداد (مطالعه تطبیقی حقوق انگلیس، کنوانسیون وین و حقوق ایران)

 

 

 

مطالعه تطبیقی شکنجه در حقوق ایران، اسناد سازمان ملل متحد و شورای اروپا

 

 

 

ماهیت حقوقی دیه و تحلیل میزان و نوع آن

 

 

 

بررسی تطبیقی صلاحیت دادگاههای نظامی در ایران و فرانسه

 

 

 

نحوه تعیین ارش در حقوق جزا

 

 

 

بررسی خسارت تاخیر تادیه وجه نقد با توجه به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب

 

 

 

مباشرت و تسبیب در جرم و مسئولیت کیفری آن

 

 

 

محاربه و افساد فی الارض در مذاهب خمسه

 

 

 

معلوم بودن مبیع

 

 

 

جرائم اینترنتی علیه اطفال و زمینه‌های جرم‌شناسی آن

 

 

 

شرط و عقد و تاثیر متقابل هر یک در دیگری

 

 

 

حقوق متقابل زن و شوهر در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران

 

 

 

مقایسه شرکت در فقه و قانون تجارت

 

 

 

استنادپذیری ادله دیجیتال در فرآیند کیفری

 

 

 

مقایسه میان دو کتاب فقهی نهایه از شیخ طوسی و تبصره از علامه حلی

 

 

 

معاملات تاجر ورشکسته

 

 

 

دشواری اجرای قرارداد در تجارت بین‌الملل

 

 

 

بررسی تطبیقی تعهدات بایع در تسلیم مبیع مطابق با قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون وین

 

 

 

قلمرو اعمال حق مالکیت

 

 

 

حضانت در فقه امامیه و مقارنه آن با قانون مدنی با رویکردی بر نظرات حضرت امام خمینی (ره)

 

 

 

بررسی جرائم خلافی و جایگاه آن در نظام کیفری ایران

 

 

 

قرض و احکام آن

 

 

 

نفقه زوجه در فقه و حقوق با رویکردی بر نظرات حضرت امام خمینی (ره)

 

 

 

بررسی مبانی فقهی و حقوقی شروط صحیح ضمن عقد نکاح

 

 

 

نقش پلیس در پیشگیری از بزه دیدگی و حمایت از بزه دیدگان

 

 

 

بررسی فقهی حقوقی سرقت و رویکردی بر سرقت‌های مستوجب حد

 

 

 

اجرای احکام کیفری در حقوق ایران

 

 

 

مقومات تشکیل‌دهنده جرم از دیدگاه فقه امامیه و حقوق جزاء عمومی

 

 

 

موانع نکاح در مذاهب خمسه

 

 

 

ولایت شوهر بر زن یا بررسی فقهی - تفسیری آیات شریفه ۲۲۸ سوره بقره و ۳۴ سوره نساء

 

 

 

نقش دادسرا در رسیدگیهای کیفری

 

 

 

بررسی تطبیقی شرایط قاضی در مذاهب خمسه

 

 

 

دیه نفس در نظام فقهی امامیه و بررسی آن از منظر عدل

 

 

 

تفاوت میزان تاثیر اقرار به عنوان دلیل اثبات دعوی در آیین دادرسی مدنی و کیفری

 

 

 

بررسی احکام کیفری اطفال در فقه امامیه با رویکردی به نظرات امام خمینی (ره)

 

 

 

حمایت کیفری از زنان در اسناد بین‌الملل و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی

 

 

 

جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی از نظر عنصر قانونی

 

 

 

مبانی اعتبار علم قاضی

 

 

 

مقلده و رابطه آنها با ابن ادریس حلی

 

 

 

بررسی مقارنه‌ای جایگاه سوگند در فقه امامیه و آئین دادرسی مدنی

 

 

 

بررسی مقارنه‌ای نفقه زوجه و اقارب در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

 

 

 

بررسی مقارنه‌ای رهن در فقه امامیه و حقوق مدنی

 

 

 

بررسی موارد وجوب زکات

 

 

 

اسباب تملک در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران

 

 

 

بررسی حق طلاق زنان در فقه امامیه و حقوق ایران

 

 

 

بررسی تطبیقی حضانت در فقه اسلامی با حقوق ایران

 

 

 

تعهدات امین در فقه اسلامی و حقوق ایران

 

 

 

تبیین فقهی مرور زمان در امور حقوقی و کیفری

 

 

 

بررسی مساله‌ی حسبه و اختلاف آن با امر به معروف، نهی از منکر و ارشاد

 

 

 

قصاص نفس در حقوق جزای اسلام

 

 

 

بررسی خیار تدلیس در فقه امامیه

 

 

 

مطالعه سیر تدوین کتب آیات الاحکام و مقایسه زبده‌البیان محقق اردبیلی و احکام‌القرآن ابن‌عربی

 

 

 

بررسی تطبیقی قرض‌الحسنه در عملیات بانکداری بدون ربا با رویکردی به نظرات امام خمینی (ره)

 

 

 

سقط جنین در فقه، قانون و پزشکی

 

 

 

حلق‌اللحیه از نظر مذاهب اسلامی

 

 

 

قسامه در نظام قضایی اسلام

 

 

 

حقوق زن پس از طلاق

 

 

 

کاربرد عقل در عرصه فقه

 

 

 

تطبیق نظرات اصولی سیدمرتضی و شیخ طوسی

 

 

 

جایگاه بینه در دعاوی مدنی و جزائی

 

 

 

شیوه‌های جبران خسارت در مسئولیت مدنی

 

 

 

احکام غایب مفقودالاثر با رویکردی بر نظرات امام خمینی (ره)

 

 

 

مطالعه تطبیقی قوانین ناظر به مواد مخدر در حقوق کیفری ایران و انگلستان

 

 

 

مطالعه عملکرد شوراهای حل اختلاف از نظر تطبیق با اصول دادرسی عادلانه

 

 

 

مسوولیت متصدی حمل و نقل کالاهای خطرناک

 

 

 

متعه در فقه و حقوق اسلامی

 

 

 

احکام اخذ به شفعه در فقه و حقوق اسلامی

 

 

 

نقدی بر قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق

 

 

 

بررسی فقهی و حقوقی تعهدات موجر و مستاجر

 

 

 

بررسی مواد مربوط به حوادث رانندگی در قانون مجازات اسلامی و آراء صادره از سوی محاکم قضایی و انطباق آن با مقررات بیمه شخص ثالث

 

 

 

جلوه‌های آزادی دین و مذهب در آیینه حقوق بین‌الملل

 

 

 

بررسی حقوقی موافقتنامه راجع به جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی (TRIPS) و ارزیابی پیامدهای الحاق دولت ایران به آن موافقتنامه بین‌المللی

 

 

 

حمایت کیفری از آثار فرهنگی و اشیاء عتیقه در قانون جزای ایران

 

 

 

یافته‌های بزه‌دیده شناختی اطفال و تاثیر آن بر نظام کیفری

 

 

 

آدم‌ربایی

 

 

 

رویکرد حقوق بین‌المللی کیفری نسبت به جنایات فراملی سازمان‌یافته در کنوانسیون پالرمو سال ۲۰۰۰

 

 

 

پیوند اعضاء از دیدگاه فقه و قوانین موضوعه

 

 

 

مطالعه تطبیقی غرر در معاملات

 

 

 

تعلیق مجازات در حقوق جزای ایران و انگلیس

 

 

 

مصونیت قضایی دولت و اموال آن

 

 

 

بیع عین موقوفه

 

 

 

دارنده قانونی چک

 

 

 

نهادهای حقوقی و قانونی حمایت از اطفال

 

 

 

جایگاه سازمان بهزیستی در پیشگیری از اعتیاد

 

 

 

مسوولیت مدنی مدیران در شرکتهای سهامی

 

 

 

تروریسم بین‌المللی

 

 

 

حق حبس در کنوانسیون بیع بین‌المللی ۱۹۸۰ وین و مقایسه آن با حقوق ایران و فقه امامیه

 

 

 

تعدیل قراردادها

 

 

 

بررسی اختیارات قاضی در تعیین و اجرای مجازات (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و حقوق انگلستان)

 

 

 

طرق عادی تجدیدنظر از آراء حقوقی

 

 

 

جایگاه کارشناسی در دعاوی مدنی

 

 

 

مرور زمان در حقوق کیفری ایران

 

 

 

جرم‌زدایی عملی و قانونی در قوانین کیفری ایران

 

 

 

ثبت شرکت‌های خارجی در ایران و آثار حقوقی ناشی از آن

 

 

 

اجرای اجباری تعهدات قراردادی

 

 

 

مسئولیت امضاءکنندگان چک

 

 

 

خشونت علیه زنان؛ رویکرد ملی و بین‌المللی

 

 

 

تعارض اسناد رسمی انتقال مال غیرمنقول نسبت به مندرجات سند عادی انتقال تنظیم‌شده مقدم

 

 

 

حق فسخ قرارداد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و حقوق ایران

 

 

 

تطهیر پول در اسناد بین‌المللی

 

 

 

بررسی تطبیقی قتل غیرعمد در حقوق ایران و انگلستان

 

 

 

سوگند در حقوق جزای ایران و اسلام

 

 

 

انتقال دین

 

 

 

وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری در قانون آئین دادرسی کیفری

 

 

 

اجرای احکام داوریهای بین‌المللی

 

 

 

مسئولیت جزائی مربیان تعلیم و تربیت و والدین و مقایسه قانون هیئت بدوی وزارت آموزش و پرورش با قانون مجازات اسلامی

 

 

 

اشتباه در شخصیت طرف معامله

 

 

 

قراردادهای مشارکت سرمایه‌گذاری (مشارکت تجارتی)

 

 

 

بازداشت و فروش اموال غیرمنقول

 

 

 

تعدیل قرارداد

 

 

 

خسارت ناشی از نقض اجرای قرارداد

 

 

 

ارتداد در مذهب اسلامی و ادیان الهی

 

 

 

جوینت ونچرهای (Joint ventures) ایرانی - خارجی و نکات حقوقی راجع به تشکیل آنها

 

 

 

تحولات قانون چک مصوب ۱۳۵۵

 

 

 

سقوط خیارات

 

 

 

بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

 

 

 

اثر فعل زیان‌دیده در مسئولیت مدنی و مطالعه تطبیقی با حقوق انگلیس

 

 

 

مسئولیت مدنی آلوده‌کنندگان محیط زیست

 

 

 

مطابقت مبیع با کیفیت قراردادی

 

 

 

بررسی دلایل قائلان به طریقت یا موضوعیت انتخاب در تعیین ولی فقیه

 

 

 

بررسی موانع نکاح از دیدگاه فقه و قوانین مدنی ایران

 

 

 

اشتراط اذن ولی در نکاح باکره

 

 

 

جرائم علیه امنیت پرواز هوایی

 

 

 

بررسی مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق جزای ایران و انگلیس

 

 

 

سیاست جنایی ایران در قبال قرار بازداشت موقت و مقایسه آن با اسناد سازمان ملل

 

 

 

مبانی فسخ قراردادهای بیع بین‌المللی کالا

 

 

 

عیوب مجوز فسخ نکاح و بررسی توسعه آن بر اساس ملاک با رویکردی بر نظرات امام خمینی "ره"

 

 

 

مسئولیت کیفری دولتها با توجه به اقدامات اخیر شورای امنیت

 

 

 

ورشکستگی و تفلیس در مذاهب خمسه و حقوق موضوعه ایران

 

 

 

رویکرد جرم شناختی به پدیده فرار دختران

 

 

 

مسئولیت مدنی سردفتران اسناد رسمی

 

 

 

عدالت ترمیمی و جلوه‌های آن در حقوق کیفری ایران

 

 

 

تاثیر تغییر شرایط در مسئولیت قراردادی