نانو تحقیق

 

عنوان اصلی     بررسی اثر کاربرد رنگدانه‌های نانو در بهبود خواص سطحی کاغذ

گرایش  رشته مهندسی شیمی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     تشکیل نانوساختارهای سیلیسیومی و ژرمانیومی با استفاده از هیدروژن دهی و کاربردهای آن در ساخت ترانزیستور ماسفت

گرایش  رشته فیزیک - حالت جامد

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     رشد عمـودی نانو لوله های کربنـی چند دیـواره به روش PECVD و ساخت ترانزیستورنانومتری خود تعریف گسیل میدانی

           

گرایش  رشته فیزیک - حالت جامد

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     تهیه و بررسی اثر نانوذرات SNO2 و مواد افزودنی بر عملکرد حسگرهای گازی

           

گرایش  رشته مهندسی شیمی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بهبود خواص حرارتی و اشتغال پذیری پلی پروپیلن با تمرکز بر سیستم های نـانـو کـامپـوزیتـی

           

گرایش  رشته مهندسی شیمی-صنایع پلیمر

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

 

 

عنوان اصلی     سنتز نانو ذرات فریت باریم در محیط شیشه‌ای و بررسی تأثیر پارامترهای فرآیند بر مشخصات پودر مغناطیسی

           

گرایش  گرایش شناسایی و انتخاب مواد فلزی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی کارایی نانوفیلتراسیون در حذف نیترات ، سختی و سولفات از آب

           

گرایش  مهندس عمران-محیط زیست

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی ساختارهای نانو متری برروی سیلیکان و شیشه و ساخت ترانزیستورهای اثر میدان

           

گرایش  رشته مهندسی برق-الکترونیک-نیمه هادی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     تحلیل و مدلسازی لیزرهای نانو متری برای سیستم های انتقال داده نوری درون وبین تراشه ای

           

گرایش  رشته برق الکترونیک

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

نوان اصلی       بررسی گندزدایی آب با استفاده از نانوسیلور

           

گرایش  مهندس عمران-محیط زیست

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

 

عنوان اصلی     عملیات نفوذی نیتروژن, کربن و بوردهی به روش پلاسمای الکترولیتی و بررسی خواص تریبولوژیکی و خوردگی پوششهای نانوکریستالی ایجاد شده

           

گرایش  مواد خوردگی وحفاظت ازمواد

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی و بهبود روش های کاهش توان NOC ها با قابلیت پیکربندی مجدد در فناوری نانو

           

گرایش  رشته برق کامپیوتر-سخت افزار

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     مطالعه و بررسی کاربرد روش اجزاء محدود و دینامیک مولکولی در نانومکانیک و شبیه‌سازی نانو فروروندگی

           

گرایش  مکانیک ساخت وتولید

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     ساخت و بررسی سنسور اکسیژن با مرجع جامد اکسید نیمه هادی نانو ساختار

           

گرایش  رشته مهندسی شیمی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     سنتز نانو لوله های کربنی با اندازه های کنترل شده به روش نشاندن کاتالیستی بخار هیدروکربن

           

گرایش  رشته مهندسی شیمی

مقطع    دکتری تخصصی

           

           

 

________________________________________

 

 

عنوان اصلی     تهیه و بررسی خواص هدایت الکتریکی، حرارتی و دینامیکی مکانیکی نانوکامپوزیت‌های بر پایه پلی‌ بوتیلن‌ترفتالات غیراشباع و نانولوله‌های کربنی چند دیواره ( (UPBT/MWNT)

           

گرایش  رشته مهندسی شیمی-صنایع پلیمر

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی روش فراوری ذرات نانومتری هگزافریت باریم به روش مکانو-احتراقی

           

گرایش  مواد شناسائی وانتخاب موادفلزی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     ارائه روشی برای طراحی نانوکامپوزیت های با خواص حرارتی ویژه

           

گرایش  مکانیک طراحی کاربردی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     حذف یون‌های فلزی نیکل از پسابهای صنعتی در شرایط غیر هوازی با استفاده از نانوذرات مغناطیسی اکسیدآهن

           

گرایش  رشته مهندسی شیمی-طراحی فرآیندها

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     مدلسازی و تحلیل عددی نانوکامپوزیت لاستیک تقویت شده با نانولوله های کربنی

           

گرایش  مکانیک طراحی کاربردی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

عنوان اصلی     Nonafluoro-1-butanesulfonate و Dodecyl sulfate در سنتز مواد نانو متخلخل سیلیسی با استفاده از سورفکتانتهای آلی کاتیونی در محیط های قلیایی

           

گرایش  رشته شیمی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     سنتز نانو پودر کامپوزیتی اکسید مس- دی‌اکسید زیرکنیم به روش سل- ژل

           

گرایش  گرایش استخراج فلزات

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     موزه ی علوم و تکنولوژی نانو

           

گرایش  مهندسی معماری

مقطع    کارشناسی

           

           

 

________________________________________

 

عنوان اصلی     بررسی میزان ظرفیت جذب و انتخاب‌پذیری در مخلوط‌ های گازی دوجزئی توسط نانولوله‌های کربنی چند‌جداره اصلاح شده

           

گرایش  رشته مهندسی شیمی-طراحی فرآیندها

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     تهیه نانو لوله‌های کربنی با استفاده از مواد نانو متخلخل

           

گرایش  رشته شیمی معدنی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     مطالعات داخل آزمایشگاهی نانو ذرات حاوی داروی آبدوست (Cisplatin) تهیه شده از پلیمرهای زیست تخریب‌پذیر آبدوست، آبگریزو دوگانه دوست

           

گرایش  شیمی کاربردی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     سنتز و شناسائی کوپلیمرهای N- ترسیوبوتیل آکریل آمید و کاربردشان در تهیه غشاءهای با حفرات نانو

           

گرایش  شیمی کاربردی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     استفاده از سیستم نشاسته کاتیونی ـ نانوسیلیکا جهت بهبود آبگیری

           

گرایش  گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ

مقطع    دکتری تخصصی

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     اندازه‌گیری برخی از داروها در سطح الکترود میکرو و نانو با روش‌های مدرن الکتروشیمیایی و مطالعه برهمکنش داروها با پروتئین سرم انسانی در حالت نرمال و قندی

           

گرایش  شیمی تجزیه

مقطع    دکتری

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     مطالعه خواص مکانیکی نانوکامپوزیت‌های دارای نانولوله کربنی تحت بارهای فشاری

           

گرایش  مکانیک طراحی کاربردی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

عنوان اصلی     اندازه گیری همزمان داروهای ناپروکسن و پاراستامول و تعیین مقدار داروی دیفن هیدرامین با استفاده از الکترود خمیر کربن اصلاح شده با نانو سیم دیسپروسیوم با استفاده از روش ولتاومتری موج مربعی نرمال و تبدیل فوریه سریع

           

گرایش  شیمی تجزیه

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     ساخت، آنالیز و مشخصه یابی نانولایه های دی اکسید تیتانیوم به روش لایه نشانی چرخشی

           

گرایش  فیزیک - حالت جامد

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     سنتز کوپلیمر شانه ای دوگانه دوست بر پایه PEG و PCL جهت تهیه نانو ذرات حامل دارو

           

گرایش  شیمی کاربردی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی ویژگیهای فیزیکی، الکتروشیمیایی و اکسیداسیون پوشش های نانو مس رسوب داده شده توسط رسوب فیزیکی بخار به کمک پرتو الکترونی

           

گرایش  مواد خوردگی وحفاظت ازمواد

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     ساخت نانو ساختارهای پایه SnO2 به روش هیدروترمال برای سنسورهای گاز

           

گرایش  رشته نانوشیمی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     تهیه و بررسی خواص نانوکامپوزیت‌های رزین فنوکسی تقویت شده با نانولوله های کربنی چند دیواره ی عامل دار

           

گرایش  رشته مهندسی شیمی-صنایع پلیمر

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     مدل سازی و تحلیل رفتارهای سیستم های نانوالکترومکانیکی

           

گرایش  گرایش طراحی کاربردی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     سنتز مولیبدنم دی سیلیساید نانوکریستالی از اکسید مولیبدن به روش مکانوشیمیایی و بررسی تاثیر پارامترهای فرآیند بر مشخصات محصول

           

گرایش  گرایش استخراج فلزات

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     استفاده از فرآیند اصطکاکی همزننده برای تولید لایه سطحی نانو کامپوزیت Mg/SiCp بر روی آلیاژ AZ31 منیزیم

           

گرایش  مهندسی مواد-جوشکاری

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     تاثیر استفاده از نانو ذرات رس بر خواص تخته فیبر دانسیته متوسط(MDF) و تخته خرده چوب با استفاده از چسب¬های UF و MDI

           

گرایش  گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

           

           

           

           

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     طراحی بلوک های محاسباتی توان پایین سرعت بالا در تکنولوژی زیر 100 نانومتر

           

گرایش  رشته برق الکترونیک

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     رشد نانوتیوب های کربنی به روش PECVD و بررسی رفتار الکتریکی آنها

           

گرایش  رشته برق الکترونیک

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     مطالعـه تاثیـر پـارامتـرهــای سـاخت بر روی مشخصـه الکتـریکی ترانزیستورهای SOI در ابعاد نانو

           

گرایش  رشته برق الکترونیک

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     ساخت نانوکامپوزیت پلی یورتان با سختی بالا

           

گرایش  رشته مهندسی شیمی-صنایع پلیمر

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

           

           

           

           

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     ترموپلاستیک نانوکامپوزیت پلی اتیلن پلی پروپیلن

           

گرایش  رشته مهندسی شیمی-صنایع پلیمر

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     سنتز نانو ذرات اکسید منیزیم و بررسی آن در رفع آلاینده های زیست محیطی

           

گرایش  رشته مهندسی شیمی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     تهیه نانوکامپوزیت های پلی پروپیلن - خاک رس به روش اختلاط مذاب و بررسی پایداری آن ها در مقابل تابش پرتوهای الکترونی (EB)

           

گرایش  رشته مهندسی شیمی-طراحی فرآیندها

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

 

عنوان اصلی     تهیه نانو ذرات فسفرکلسیم تنگستات و داپ کردن آن ها با یونهای خاک های کمیاب طی یک فرآیند احتراقی

           

گرایش  رشته شیمی معدنی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

عنوان اصلی     بررسی و بهبود روشهای کاهش توان NOC در نانوتکنولوژی

           

گرایش  برق کامپیوتر-سخت افزار

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی نانو لوله‌های کربنی بعنوان پایه کاتالیست کبالت در سنتز فیشر- تروپش و مقایسه آن با پایه آلومینا

           

گرایش  دانشکده مهندسی شیمی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     پالایش الکتریکی مس به روش پوشش دهی پالسی و بررسی ویژگی های مس بدست آمده با ساختار نانو

           

گرایش  گرایش استخراج فلزات

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     طراحی خانواده های لاجی سرعت بالا توان پایین باتعداد ورودی بالا در تنولوژی های وچتر از 100 نانو متر

           

گرایش  دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     تحلیل انتقال فناوری ساخت و تولید نانو تیوب های ربنی به ایران

           

گرایش  مکانیک ساخت وتولید

قطع      کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     مطالعه تاثیر فعال سازی میانی بر سنتز نانوذرات هگزافریت باریم

           

گرایش  گرایش شناسایی و انتخاب مواد فلزی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     تاثیر اتمسفر گازی حاوی هیدروژن بر مورفولوژی و ترکیب فازی نانو مغناطیسی هگزافریت

           

گرایش  مهندسی مواد

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

 

 

 

عنوان اصلی     تهیه و شناسایی نانوکامپوزیت های پلی ایمید- سیلیکا فعال در برابر نور جهت کاربردهای ردیابی نوری

           

گرایش  رشته شیمی کاربردی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی اثر حضور نانو ذرات در ضرایب انتقال جرم کلی در ستونهای پاشنده

           

گرایش  رشته مهندسی شیمی - طراحی فرآیندهای جداسازی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     واکنش میان روی ترکیبات نانولایه دوبعدی مزوپوری با کمپلکس ورنر

           

           

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

عنوان اصلی     بررسی عوامل موثر بر آبکاری الکتریکی پوشش کامپوزیتی نانو ساختار نیکل - کاربیدسیلیسیم

           

گرایش  گرایش شناسایی و انتخاب مواد فلزی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     سنتز و شناسایی فیلم های هیبرید نانوکامپوزیتی پلی ایمید- سیلیکا به روش سل- ژل

           

گرایش  رشته شیمی آلی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی روش های مختلف تحلیل جریان سیال درون میکروو نانو کانال ها به منظور شبیه سازی جریان های گازی در این نوع از کانال ها

           

گرایش  گرایش تبدیل انرژی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     تهیه نانو ذرات مولایت به روش سل - ژل و بررسی تاثیر آسیا کردن میانی بر سینتیک تشکیل فاز مولایت

           

گرایش  گرایش شناسایی و انتخاب مواد فلزی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     طراحی مدارهای ولتاژ پایین توان پایین برای مدولاتور سیگما-دلتا در تکنولوژی های نانومتری

           

           

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     تهیه ی نانوالیاف کامپوزیتی پلی آکریلیک اسید، پلی اتیلن اکسید و پلی آکریلونیتریل حاوی نانوذرات خاک رس، سیلیکا و اکسید روی به روش الکتروریسندگی

           

گرایش  شیمی کاربردی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     تهیه و رفتارسنجی نانوکامپوزیت های پلیمر طبیعی/ خاک رس

           

گرایش  مکانیک ساخت وتولید

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     طراحی نانو آنزیم مصنوعی الگو گرفته بر مبنای HRP در محیط آبی

           

گرایش  مرکزتحقیقات بیوشیمی-بیوفیزیک

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     خواص پراکندگی و نظریه جنبشی گازها برای پتانسیل‌های جدایی‌پذیر

           

گرایش  رشته شیمی فیزیک

مقطع    دکتری تخصصی

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     سنتز و شناسایی مواد نانو متخلخل Ti/LUS-1 و کاربرد آن به عنوان نانو راکتور در سنتز مستقیم فنول از بنزن

           

گرایش  رشته نانوشیمی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

عنوان اصلی     مطالعه ساختاری نانووایرهای تشکیل شده از کمپلکس‌های فلزی با مشتقات ۱، ۱۰- فنانترولین- ۵، ۶- دی‌اون

           

گرایش  شیمی معدنی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     تهیه و بررسی خواص نانوکامپوزیت های پلیمر- نانولوله های کربنی بر پایه آمیزه پلی کربنات/کوپلیمر آکریلو نیتریل بوتادی ان استایرن (PC/ABS/MWCNTs)

           

گرایش  رشته مهندسی شیمی-صنایع پلیمر

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی و بهبود روش‌های کاهش توان NoC ها با قابلیت پیکربندی مجدد در فناوری نانو

           

گرایش  برق کامپیوتر-سخت افزار

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     اثر نانوذرات خاکرس بر میزان مهاجرت استرهای فتالات از نانوکامپوزیتهای پلیاتیلن ترفتالات

           

گرایش  مهندسی شیمی_صنایع پلیمر

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

 

عنوان اصلی     انتقال شیشه‌ای در نانو کامپوزیتهای پلیمری: بررسی اثر اتصالات عرضی و حضور نانو ذرات بر دامنه حرکات بخشی (سگمنتی)

           

گرایش  شیمی کاربردی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     ایجاد لایه سطحی نانو کامپوزیت Al/Al2O3 با استفاده از فرآیند اصطکاکی اغتشاشی

           

گرایش  دانشکده مهندسی متالورژی و مواد

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی پوششهای نانو کریستالی با استفاده از نیتروکربوراسیون در محیط پلاسمای الکترولیتی بر روی فولادهای H13

           

گرایش  گرایش شناسایی - انتخاب و روش ساخت مواد

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     مدل‌سازی تحلیلی و ارزیابی تجربی مشخصه‌ی افت انتقال صدا در صفحات آکوستیکی سه‌لایه با لایه‌ی میانی یک نانوفروسیال هوشمند

           

گرایش  مکانیک طراحی کاربردی

مقطع    دکتری تخصصی

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     تهیه سیلیکای نانومتخلخل منظم با حفره های 50 تا 100 نانومتری

           

گرایش  شیمی معدنی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     مدل سازی و کاربرد ترانزیستورهای اثر میدانی نانولوله کربنی

           

گرایش  گرایش الکترونیک

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

عنوان اصلی     تشکیل پیوند کربن- کربن در ترکیبات هالوژندار با استفاده از نانو ذرات فلزی

           

گرایش  رشته شیمی آلی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     تولید اولتراسونیک پپتیدهای زیست فعال از کازئین با استفاده از نانوکره های آنزیمی پارامغناطیسی

           

گرایش  رشته علوم و صنایع غذایی

مقطع    دکتری تخصصی

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     محاسبه ظرفیت گرمایی ویژه نانو ذرات TiO2

           

گرایش  فیزیک - حالت جامد

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی و کاربرد نانوکاتالیست‌ها در مبدل‌های موتور‌های گازسوز

           

گرایش  رشته مهندسی شیمی-کاتالیست

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     ساخت و بررسی ریز ساختار و خواص مکانیکی نانو کامپوزیت های Al- nano Al2O3

           

گرایش  گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     سنتز مواد نانو متخلخل کربنی به روش خودآرایی سورفکتانت‌ها و استفاده از آن‌ها به عنوان قالب‌های نانو در ریخته‌گری

           

           

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی ترمودینامیکی اثر نانوذرات نقره بر ساختار DNA و مقایسه میزان سمیت سلولی آن روی سلولهای سرطان خون ( K562)

           

گرایش  گروه بیوفیزیک

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     جذب فلزات سنگین با استفاده از نانولوله های کربنی عاملدار شده

           

گرایش  رشته مهندسی شیمی-کاتالیست

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     ساخت، آنالیز و مشخصه یابی نقاط کوانتومی(نانوگل های کوانتومی با تقارن های مختلف)(نسل جدید لایه های نازک)

           

گرایش  رشته نانوفیزیک

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     اعمال پوشش¬های الکترولس کامپوزیتی Ni-P حاوی نانو ذرات SiO2 و بررسی تأثیر Surfactant

           

گرایش  گرایش خوردگی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

عنوان اصلی     تهیه نانوکامپوزیت های آلی - معدنی با ساختار هسته - لایه ( Core - Shell) به روش پلیمریزاسیون امولسیونی

           

گرایش  رشته شیمی آلی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بهبود خواص مکانیکی و خواص سطح پلی پروپیلن با استفاده از نانوکلی

           

گرایش  رشته مهندسی شیمی-صنایع پلیمر

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی کارایی نانو فیلتراسیون در حذف رنگهای مورد استفاده در نساجی از آب

           

گرایش  مهندس عمران-محیط زیست

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی امکان تشخیص ویروس هپاتیت B با استفاده از نانو ذرات طلا

           

گرایش  رشته بیوفیزیک

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

 

________________________________________

 

 

عنوان اصلی     بررسی و بهبود روش های کاهش توان NOC ها با قابلیت پیکر بندی مجدد در فناوری نانو

           

گرایش  رشته برق کامپیوتر-سخت افزار

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی روش های کاهش توان مصرفی و جریان نشتی در تکنولوژی های زیر 100 نانومتر

           

گرایش  گرایش الکترونیک

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     سنتز و شناسایی خواص مکانیکی و حرارتی نانوکامپوزیت های پلی استر اشباع نشده با نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم

           

گرایش  رشته مهندسی شیمی-صنایع پلیمر

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     اثر افزودن نانو ذرات فلزات گرانبها بر عملکرد مبدل‌های کاتالیستی نوع پروسکایت

           

گرایش  رشته مهندسی شیمی-انرژی و محیط زیست

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

عنوان اصلی     جذب بیولوژیکی اورانیوم توسط مخمر نان در حضور یون های کادمیم سرب و مس

           

           

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     تعیین خواص ترموفیزیکی نانوسیالات و سیالات غیرنیوتنی به وسیله سیستم استوانه ای هم محور

           

گرایش  رشته مهندسی شیمی

مقطع    کارشناسی

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     ساخت نانو ذرات TiO2 و بررسی آن در سنسورگاز

           

گرایش  رشته مهندسی شیمی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     سنتز نانو ذرات فریت باریم در محیط شیشه ای و بررسی تأثیر پارامترهای فرآیند بر مشخصات پودر مغناطیسی

           

گرایش  دانشکده مهندسی متالورژی و مواد

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     تهیه نانو کامپوزیت پلی اتیلن ترفتالات / نانو ذرات خاک رس اصلاح مجدد شده با روش اختلاط مذاب

           

گرایش  رشته مهندسی شیمی-صنایع پلیمر

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی تاثیر نانوذرات پلی استایرن- بوتیل اکریلات بر قدرت چسبندگی نانوکامپوزیتهای پلی ایمید PMDA-ODA

           

گرایش  شیمی کاربردی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی و بهبود روشهای مدیریت توان پویا با کمک تغییر ولتاژ و فرکانس برای مدارهای دیجیتال در فناوری نانو

           

گرایش  برق الکترونیک

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     سنتز سریع و پیوسته نانوذرات تیتانات باریم به روش هیدروترمال در شرایط فوق بحرانی

           

گرایش  رشته مهندسی شیمی

مقطع    دکتری تخصصی

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     مطالعه و بررسی مقاومت باقیمانده نانوکامپوزیتهای پلیمری تقویت شده با نانو مواد در حضور الیاف دارای تمرکز تنش

           

گرایش  مکانیک طراحی کاربردی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     تهیه نانو‌کامپوزیت پلی اتیلن ترفتالات- سارفمر به روش پلیمریزاسیون درجا و بررسی اثر سارفمر بر روی توزیع نانو ذرات

           

گرایش  رشته مهندسی شیمی-صنایع پلیمر

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی رفتار سایشی و خوردگی پوشش کامپوزیتی نانو ساختار نیکل - کاربیدسیلیسیم

           

گرایش  گرایش شناسایی و انتخاب مواد فلزی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

 

عنوان اصلی     آینده پژوهی و نقش آن در توسعه با تاکید خاص بر فناوری نانو

           

گرایش  رشته توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی و ساخت نمایشگرهای کسیل میدانی با استفاده از نانو لوله های کربنی

           

گرایش  رشته مهندسی برق-الکترونیک-نیمه هادی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     طراحی و ساخت سنسور پتانسیومتری (خمیر کربن) بر اساس نانوپورهای اصلاح شده

           

گرایش  رشته نانوشیمی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     سنتز نانوکامپوزیت‌های پلی‌استرغیراشباع/ سیلیکا و بررسی خواص آن

           

گرایش  رشته مهندسی شیمی-صنایع پلیمر

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی تجربی افت فشار جریان نانوسیال در لوله افقی میکروفین¬دار

           

گرایش  مکانیک تبدیل انرژی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     تهیه و بررسی نانو کپسول‌های پلیمری داروی لیپوفیل با استفاده از تری بلاکهای دوگانه دوست با مشارکت حلال روغنی

           

گرایش  رشته نانوشیمی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     سنتز و بررسی خواص کوپلیمرهای سه قطعه‌ای از L- لاکتاید و اپسیلون کاپرولاکتون و تهیه نانوکامپوزیت هیدروکسی آپاتیت از آنها

           

گرایش  شیمی کاربردی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی تجربی افت فشار جریان نانوسیال در لوله افقی میکروفین دار

           

گرایش  مکانیک تبدیل انرژی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان اصلی     رشد نانولوله های کربنی به صورت عمودی و خمیده بر روی لایة سیلیسیومی و استفاده از آنها در ساخت اتصالگرهای نانومتری و حسگر گاز گسیل یونی

           

گرایش  فیزیک - حالت جامد

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

عنوان اصلی     بررسی تاثیر نانوذرات نقره و اسانس های آویشن باغی و آویشن شیرازی بر شاخص های کیفی پس از برداشت گل بریدنی ژربرا (Gerbera jamesonii L.)

           

گرایش  گرایش فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاهان زینتی

مقطع    دکتری تخصصی

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     استفاده از نانو ذرات نقره به عنوان افزودنی در تغذیه جوجه های گوشتی

           

گرایش  رشته امور دامی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     تهیه و بررسی خواص نانو کامپوزیت‌های زیست تخریبی حاصل از ذرات نانو باریم استرانتیم تیتانات و مشتقات سلولز

           

گرایش  رشته علوم و صنایع چوب و کاغذ

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی پارامترهای موثر بر سنتز نانوذرات مغناطیسی هگزافریت به روش سل ژل و مطالعه امکان تهیه فیلم های نازک به این روش

           

گرایش  گرایش استخراج فلزات

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     الکترودهای خمیر کربنی بر اساس مواد نانو برای اندازه گیری یونهای سرب و هلمیوم

           

گرایش  رشته نانوشیمی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     سنتز نانو پودر کاربید سیلیسیم (SiC)به روش سل- ژل

           

گرایش  گرایش استخراج فلزات

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     مقایسه و توسعه روش های تحمل پذیری خرابی برای پردازشگرهای شبکه در سطوح مختلف طراحی برای پیاده سازی در ابعاد نانو

           

گرایش  رشته برق کامپیوتر-سخت افزار

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

 

عنوان اصلی     اندازه گیری در حد نانوگرم فلزات سنگین (پالادیوم و نقره) با استفاده از روش های پیش تغلیظ مبتنی بر مایعات یونی

           

گرایش  شیمی تجزیه

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     سنتز و شناسایی نانوساختار کمپلکس‌های فلزی یا استفاده از لیگاندهای N- دهنده

           

گرایش  شیمی معدنی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی ارتباط ساختار و خواص در نانو کامپوزیت‌های آلیاژی پلی لاکتاید

           

گرایش  رشته نانوشیمی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     طراحی خانواده ها‌ی لاجیک سرعت بالا توان پایین با تعداد ورودی بالا در تکنولوژی‌های کوچکتر از 100 نانومتر

           

گرایش  دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     ساخت نانوتیوبهای کربنی چند دیواره به روش PECVD و بررسی پارامترهای موثر بر رشد آنها

           

گرایش  رشته فیزیک - حالت جامد

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     تهیه و تعیین مشخصات کاربید تنگستن نانو فازی و مطالعه تغییرات فازی در حین کربوریزاسیون

           

گرایش  رشته مهندسی شیمی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     تغییرات فصلی علائم حیاتی (دمای بدن، نبض و فشارخون) در کارگردان نانوایهای تهران در رابطه با شرایط جوی محیط کار

           

گرایش  بهداشت

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     ایجاد پوشش اکسیدی نانوکریستالی به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی (PEO) روی تیتانیم

           

گرایش  گرایش خوردگی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     تثبیت نانو ذرات CLE بر روی سیلیکای نانو متخلخل با کاربرد حذف آلاینده‌های نفتی

           

گرایش  رشته نانوشیمی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     ساخت نانو سیم های اکسید روی خالص و آلاییده با آلومینیوم به روش های شیمیایی و کاربرد آنها در ساخت حسگر گازی گسیل یونی

           

گرایش  رشته فیزیک - حالت جامد

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     مدلسازی و اندازه گیری ذخیره‌سازیCO2/CH4 در زغال سنگ و مقایسه آن با نانو ساختارهای زئولیتی

           

گرایش  رشته مهندسی شیمی-فرآیندهای کاغذسازی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     تهیه و بررسی نانو ذرات فلزات نوبل توسط ایجاد قوس الکتریکی در زیر آب

           

گرایش  رشته نانوشیمی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     تهیه نانو کامپوزیت‌های پلبمری ریست تخریب‌پذیر حاوی دارو

           

گرایش  شیمی کاربردی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

 

 

________________________________________

عنوان اصلی     تهیه و بررسی نانو ذرات لاتکس کوپلیمر استایرن- آکویلونتیریل به روش پلیمریزاسیون مینی امولسیونی بدون امولسیفایر

           

گرایش  رشته شیمی آلی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     آلایش ابررسانای YBCO با نانو ذرات Tio2

           

گرایش  دانشکده فیزیک

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی و بهینه سازی توان مصرفی ضرب کننده ها و اجـزاء ارتبـاطی پردازنده های DSP در تکنـولـوژی های زیر 100 نانومتر

           

گرایش  رشته برق کامپیوتر

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     تهیه نانولوله های کربنی به روش CVD کاتالیستی و پلاسمایی

           

گرایش  رشته مهندسی شیمی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

 

 

عنوان اصلی     بررسی نظری و عملی اثر افزودنیهای صابونی نانو ساختار در کاهش آلایندگی ناشی از احتراق سوخت

           

گرایش  رشته مهندسی شیمی-انرژی و محیط زیست

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی اثرکاتالیزی نمونه های منیزیم اکسید نانو در واکنش مروین _ پوندرف_ ورلی

           

گرایش  رشته شیمی معدنی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     شبیه سازی تصویر برداری تشدید مغناطیسی از نانو ذرات

           

گرایش  مهندسی پزشکی بیوالکتریک

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     سنتز نانو لوله های کربنی در بستر سیال

           

گرایش  رشته مهندسی شیمی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     سنتز نانو کامپوزیتهای پلی اتیلن - خاک رس و بررسی پایداری مکانیکی , حرارتی و شیمیایی آن در مقابل پرتودهی

           

گرایش  رشته مهندسی شیمی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی عوامل موثر و بهینه سازی تهیه نانو پودرهای مغناطیسی فریت نرم نیکل دار به روش "هم رسوبی"

           

گرایش  دانشکده مهندسی متالورژی و مواد

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     تهیه کاتالیزگرهای پالادیم و پلاتین روی بستر آلومینا به روش سل ژل و بررسی عملکرد آن ها در واکنش اکسایش گلوکز توسط اکسیژن مولکولی

           

گرایش  رشته شیمی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی پلیمریزاسیون مینی امولسیون بدون سورفکتانت استایرن و کپسوله کردن نانو ذرات دی اکسید تیتانیم و مغناطیسی مگنتیت به این روش, و تهیه نانو فیبرهای هیبر یدی پلیمر-معدنی به روش الکتروریسندگی

           

گرایش  رشته شیمی آلی

مقطع    دکتری تخصصی

           

           

 

________________________________________

 

 

عنوان اصلی     تهیه و بررسی خواص نانو کامپوزیت های سازگارشده پلی آمید 6/ آکریلونیتزیل - بورتادین- استایرن کوپلیمر/خاک رس (PA6/ABS/Clay )

           

گرایش  رشته مهندسی شیمی-صنایع پلیمر

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     مدلسازی خواص مکانیکی نانو کامپوزیت های پلیمری حاوی نانو لوله های کربنی

           

گرایش  گرایش ساخت و تولید

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     ترانزیستورهای لایه نازک بر روی پلاستیک با استفاده از نانو بلورهای سیلیکان

           

گرایش  گرایش الکترونیک

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی پارامترهای مؤثر بر تهیه نانو ذرات مگنتیت از هماتیت به روش فعال سازی مکانیکی

           

گرایش  رشته مهندسی متالورژی ومواد

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی اثر سورفکتانت ها بر ایجاد نانو کپسول های حاوی پنیسیلین -جی در امولسیون مضاعف

           

گرایش  رشته شیمی کاربردی - مواد فعال سطحی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     مطالعه سینتیکی هیم هیستیدینه در نانو میسل معکوس مواد فعال سطحی آنیونی در محیط آلی

           

گرایش  مرکزتحقیقات بیوشیمی-بیوفیزیک

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     تهیه نانو ذرات اصلاح شده پلیمری با بار سطحی (هیدروفیلیسیتی سطحی) بالا جهت استفاده در سیستمهای نوین دارو رسانی

           

گرایش  شیمی کاربردی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     تهیه و بررسی خواص نانو کامپوزیت‌های Clay/PP/ EVA

           

گرایش  رشته مهندسی شیمی-صنایع پلیمر

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی تاثیرشرایط فیزیکی فاز پراکنده بر خواص حرارتی نانو سیالات

           

گرایش  رشته مهندسی شیمی-فرآیندهای کاغذسازی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی پارامترهای سینتیکی و الکتروشیمیایی بر استحصال نیکل نانو

           

گرایش  گرایش استخراج فلزات

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     لایه نشانی نانوذرات اکسید قلع به روش سونوشیمی و کاربرد آن در سنسور گاز

           

گرایش  رشته مهندسی شیمی-کاتالیست

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی اثر نانو فیلرهای مختلف بر خواص رئولوژیکی و مکانیکی رزین های اپوکسی

           

گرایش  رشته مهندسی شیمی-صنایع پلیمر

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی تأثیر مواد اکسیژن دار بر رشد نانولوله‌های کربنی با روش کاتالیزور شناور

           

گرایش  رشته مهندسی شیمی

مقطع    دکتری تخصصی

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     تهیه نانو ذرات دی اکسید قلع با مواد افزودنی به روش سنتز احتراقی و کاربرد آن در سنسور گاز

           

گرایش  رشته مهندسی شیمی - طراحی فرآیندهای جداسازی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     طراحی رزین پلی استر RTM چقرمه و ضد آتش با استفاده از نانوپرکننده ها

           

گرایش  مهندسی شیمی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     تشکیل نانو ذرات فلزی بر روی زیر لایه شیشه وسیلیسیوم با استفاده از پلاسمای هیدروژنی

           

گرایش  رشته فیزیک - حالت جامد

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     نانومجسمه ها(سیم ها، فنرها و ...) برای کاربرد در حسگرهای مختلف و خواص اپتیکی نانوفنرهای مایل

           

گرایش  فیزیک - حالت جامد

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     مقایسه ارقام گندم تحت شرایط آبیاری نرمال و تنش آبی از نظر خصوصیات زراعی و ارزش نانوائی

           

گرایش  اصلاح نباتات

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     شبیه سازی و انجام آزمایش ECAE برای دستیابی به ریز ساختار دانه ای در مقیاس نانو

           

گرایش  مکانیک ساخت وتولید

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی ساختاری نو از خانواده نانوتیوبهای کربنی

           

گرایش  رشته شیمی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

  
نویسنده : محمد درخشان ; ساعت ۱:٥٧ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳۸٩/٥/٢۳
تگ ها : نانو تحقیق