نانو تحقیق 2

تهیه و بررسی خواص نانو کامپوزیت کوپلیمر (اتیلن- بوتیل اکریلات)/ خاک رس به روش پراکنش محلول

           

گرایش  رشته شیمی کاربردی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     طراحی و ساخت نانو سیم های کوانتومی(نسل جدید لایه های نازک ) و بررسی کاربرد های آن ها

           

گرایش  رشته نانوفیزیک

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی تجربی انتقال حرارت و افت فشار جریان نانوسیال در لوله های افقی با سیم پیچ

           

گرایش  گرایش تبدیل انرژی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     طراحی و ساخت داربستهای سه بعدی نانویی از پلیمرها به منظور استفاده در مهندسی علوم زیستی

           

گرایش  مهندسی شیمی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی تغییر خواص رئولوژیکی نفت خام با اضافه کردن نانو ذرات خاک رس

           

گرایش  گرایش طراحی فرآیندهای جداسازی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

 

________________________________________

عنوان اصلی     ایجاد پوشش های اکسیدی نانوکریستالی به روش اکسیداسیون پلاسمایی الکترولیتی روی آلیاژ AZ91 و بررسی خواص آن

           

گرایش  گرایش خوردگی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

 

عنوان اصلی     ساخت نانولوله های کربنی خمیده و عمودی و نانو ساختار های قارچ گونة آنها با استفاده از میدان الکتریکی برای تولید آیینه های مغناطیسی اپتیکی

           

گرایش  رشته نانوفیزیک

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

عنوان اصلی     تولید پوشش نانو هیدروکسی اپتایت بر روی آلیاژ به روش الکترو شیمیایی

           

گرایش  دانشکده مهندسی متالورژی و مواد

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی شرایط عملیاتی در راستای بهینه سازی رشد نانو لوله‌های کربنی در سیستم‌های بستر سیال

           

گرایش  رشته مهندسی شیمی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     طراحی و بررسی ساخت یک دستگاه موقعیت‌دهی نانو در ابعاد ماکرو

           

گرایش  مکانیک ساخت وتولید

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     تهیه و بررسی خواص نانوکامپوزیت های پلیمر-خاک رس بر پایه پلی اتیلن و آلیاژ آن با اتیلن-اکتن کوپلیمر (LDPE/POE/Clay)

           

گرایش  رشته مهندسی شیمی-صنایع پلیمر

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     سنتز نانو ذرات مواد مغناطیسی دائمی سرامیکی به روش هم رسوبی در محیط های غیرآبی و بررسی تأثیر نوع محیط رسوب دهی بر مشخصات محصولات

           

گرایش  گرایش شناسایی و انتخاب مواد فلزی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     ساخت و بررسی حسگر انتخابگر متان یا گاز مایع در حضورمونوکسیدکربن و الکل با استفاده از فیلتر کاتالیستی نانوذرات طلا

           

گرایش  رشته مهندسی شیمی-انرژی و محیط زیست

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     تاثیر اتمسفر گازی حاوی مونواکسید کربن بر مورفولوژی و ترکیب فازی نانو ذرات مغناطیسی هگزافریت ها

           

گرایش  دانشکده مهندسی متالورژی و مواد

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

 

 

عنوان اصلی     بررسی رفتار محلول های پلیمری پر شده با نانو تیوبهای تک دیواره کربنی

           

گرایش  رشته مهندسی شیمی-صنایع پلیمر

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی و بهبود روشهای توان NOC در نانو تنولوژی

           

گرایش  دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     سنتز مواد آلومینو سیلیکاتی نانو متخلخل نوع SBA-15 با اندازه حفره های بزرگ تر از 6 نانومتر

           

گرایش  گرایش معدنی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی جذب و ذخیره سازی گاز طبیعی (متان) در نانوساختارهای کربنی

           

گرایش  رشته مهندسی شیمی-طراحی فرآیندها

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     سنتز نانو کامپوزیت های پلی اتیلن_ خاک رس وبررسی پایداری مکانیکی . حرارتی و شیمیایی آن در مقابل پرتودهی

           

گرایش  رشته شیمی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     اعمال پوشش کامپوزیتی Ni-AL2O3 نانومتری با استفاده از جریان پالسی

           

گرایش  گرایش شناسایی و انتخاب مواد فلزی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     شبیه سازی رشد لایه های نازک با زیر لایه چرخان و زاویه فرود مایل (آرشیتکت نانو ساختارها)

           

گرایش  رشته فیزیک - حالت جامد

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     مطالعه و طراحی مدارهای آنالوگ سوئیچ - خازن کم توان در تکنولوژی های نانومتری ولتاژ پایین

           

گرایش  رشته برق الکترونیک

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     تهیه و بررسی خواص نانوکامپوزیت ها و آلیاژهای پلی الفینی بر پایه کوپلیمر الفینی حلقوی

           

گرایش  رشته مهندسی شیمی-صنایع پلیمر

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

 

عنوان اصلی     سنتز و بررسی خواص فوم های پلی یورتان حاوی نانو سیلیکا

           

گرایش  شیمی کاربردی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     سنتز پلیمر یونی نانو حفره برای جداسازی رادیو داروهای جدید با روشهای کروماتوگرافی و استخراج به کارگیری کولومتری جذب سطحی با تبدیل فوریه سریع به عنوان روشی جدید برای سنجش والپر وات سدیم

           

گرایش  شیمی تجزیه

مقطع    دکتری تخصصی

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی لیتوگرافی در ابعاد نانو با استفاده از نانولوله های کربنی بر روی زیر لایه یسلیکان

           

گرایش  گرایش الکترونیک

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     تهیه نانو‌‌ذرات‌‌ کاتالیستی اکسید آهن محبوس در سیلیکا و بررسی آن برای احیای ترکیبات نیتروآروماتیک در محیط‌ های مایع

           

گرایش  رشته مهندسی شیمی-کاتالیست

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     اثر کاتالیستهای لایه نازک بر روی رشد و هسته بندی نانوتیوب های کربنی و بررسی رفتار الکتریکی آنها

           

گرایش  رشته فیزیک - حالت جامد

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     تولید پوشش نانو کامپوزیتی Ni/WC به روش آبکاری الکتریکی با استفاده از جریان پالسی و بررسی خواص تریبولوژیکی آن

           

گرایش  گرایش شناسایی و انتخاب مواد فلزی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     مطاله اثر نانو ذرات طلای سنتز شده به روش فتوشیمی بر سلولهای عصبی مغز

           

گرایش  مرکزتحقیقات بیوشیمی-بیوفیزیک

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی و بهینه سازی توان و کارایی مدار¬های دیجیتال در تکنولوژی¬های زیر 100 نانومتر

           

گرایش  رشته مهندسی برق-الکترونیک-مداروسیستم

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی پوشش های نانوکریستالی حاوی بور،اعمال شده با استفاده از روش پلاسمای الکترولیتی پالسی(PPES) بر روی فولاد AISI H13

           

گرایش  گرایش خوردگی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

 

 

 

 

________________________________________

عنوان اصلی     طراحی مدارات مجتمع توان پایین با استفاده از افزاره های جدید در نانو تکنولوژی

           

گرایش  برق الکترونیک

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     تجزیه و تحلیل نویز منبع تغذیه در طراحی‌های نانوتکنولوژی

           

گرایش  رشته مهندسی برق-الکترونیک-مداروسیستم

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی تأثیر هیدروژن دهی بر رشد نانولوله های کربنی و استفاده

           

گرایش  رشته فیزیک - حالت جامد

مقطع    دکتری

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     مدلسازی افزاره و بهینه سازی حافظه با قابلیت دسترسی تصادفی ایستا در ابعاد نانو

           

گرایش  گرایش الکترونیک

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     ساخت نانو ذرات آلیاژی بر روی زیر لایة شیشه و بررسی ساختار و کاربرد های آن

           

گرایش  رشته فیزیک - حالت جامد

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی نانو ساختار آلیاژ سازی مکانیکی شده و محصول تف جوشی آن

           

گرایش  دانشکده مهندسی متالورژی و مواد

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بهینه سازی پودرهای به ابعاد نانومترفریت نیکل، تهیه شده بروش سل - ژل خود احتراقی

           

گرایش  مواد شناسائی وانتخاب موادفلزی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

           

           

           

           

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی همبستگی بین ویژگیهای زراعی و شیمیائی و ارزش نانوائی در ده رقم گندم پائیزی

           

گرایش  رشته زراعت واصلاح نباتات

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     اثر پایداری نانوذرات فلزبررشد نانولوله های کربنی به روش نشاندن کاتالیستی بخار شیمیایی(CCVD)

           

گرایش  رشته مهندسی شیمی

مقطع    دکتری تخصصی

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     مطالعه عددی میکروپمپ و نانوپمپ الکترو اسمزی

           

گرایش  مکانیک تبدیل انرژی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     احیای مکانیکی حرارتی هماتیت به نانومگنتیت و بررسی تاثیر پارامترهای آن بر تصفیه آب های آلوده

           

گرایش  گرایش استخراج فلزات

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی راندمان حذف فنل سولفونیک اسید از پساب صنایع آبکاری با استفاده از نانوفیلتراسیون

           

گرایش  مهندس عمران-محیط زیست

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     مقاومت در برابر خوردگی لایه های نازک اکسید نیکل ,روی فولادهای زنگ نزن و همبستگی آن با نانو ساختارهای لایه ها

           

گرایش  رشته فیزیک - حالت جامد

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی تجربی انتقال حرارت و افت فشار جریان نانوسیال در لوله افقی تخت شده

           

گرایش  مکانیک تبدیل انرژی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی و بهبود روش های کاهش توان مصرفی مدارات مجتمع دیجیتال در تکنولوژی زیر 100 نانومتر

           

گرایش  رشته برق الکترونیک

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی نانوساختار لایه های نازک فلزی به روش های وارن اورباخ و تابع ویگت دوگانه و شبیه سازی رشد لایه های نازک

           

گرایش  رشته فیزیک - حالت جامد

مقطع    دکتری تخصصی

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی روش فرآوری ذرات نانومتری هگزافریت باریم به روش مکانو - احتراقی

           

گرایش  مواد شناسائی وانتخاب موادفلزی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی رفتار تربیولوژیکی ساختار نانو ایجاد شده توسط تغییر شکل شدید بر سطح آلومینیوم

           

گرایش  رشته مهندسی متالورژی ومواد

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     استفـاده از ضایعات نان خشـک در جیره بره های نرپـرواری

           

گرایش  رشته مهندسی کشاورزی علوم دامی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     همبندی یابی دوری گراف های فولرین و ( K, 6) قفس ها

           

گرایش  رشته ریاضی محض

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی اثر ضد ویروسی نانوسیلور بر کشت سلولی ویروس آنفلوانزا

           

گرایش  رشته سلولی ملکولی-گرایش علوم سلولی و مولکولی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی خواص و کاربرد نانو کامپوزیتهای تهیه شده از لاتکس پلی یورتان و نانو لوله های کربنی

           

گرایش  رشته مهندسی شیمی-صنایع پلیمر

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی روش های اهش توان مصرفی و جریان نشتی در تنولوژی ها زیر 100 نانو متر

           

گرایش  دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی اثرکاتالیزی نمونه های منیزیم اکسید نانودر واکنش مروین _ پوندرف_ ورلی

           

گرایش  رشته شیمی-صنایع شیمیایی معدنی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی رفتار محلول های پلیمری پرشده با نانو تیوب های تک دیواره کربنی

           

گرایش  رشته مهندسی شیمی-صنایع پلیمر

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

 

عنوان اصلی     تهیه نانو ذرات مس به روش احیای مکانو شیمیایی اکسید مس توسط کربن و بررسی پارامترهای فرآیند در خواص محصول

           

گرایش  دانشکده مهندسی متالورژی و مواد

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     سنتز نانو لوله های کربنی در بستر سیال

           

گرایش  گروه مهندسی شیمی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     تهیه نانواکسیدهای فلزی مرکب از الکوکسیدهای آنها به روشهای گرمابی, سل - ژل و تلفیقی و شناسایی آنها

           

گرایش  رشته شیمی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     خصوصیات نوری و الکتریکی سرامیک های نانو بلوری و نانو ترکیبی

           

گرایش  رشته مهندسی برق-الکترونیک-نیمه هادی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     طراحی مدارهای دینامی توان پایین سرعت بالا در تنولوژی زیر 100 نانو متر

           

گرایش  دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     مطالعه خواص مکانیکی نانوکامپوزیت های دارای نانولوله کربنی تحت بارهای کششی

           

گرایش  مکانیک طراحی کاربردی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     مطالعه شکست الکتریکی به منظور طراحی کلید بسته شونده با زمان عملکرد زیر نانو ثانیه با فشار کمتر از یک اتمسفر

           

گرایش  گرایش قدرت

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     عامل‌دار کردن نانو‌لوله‌های کربنی به ‌وسیله‌ی پلاسما

           

گرایش  رشته مهندسی شیمی-طراحی فرآیندها

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

 

عنوان اصلی     بررسی مقاومت به خوردگی پوشش نانو ساختارNi-P/SiC به روش الکترولس

           

گرایش  مواد خوردگی وحفاظت ازمواد

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     تهیه پودر بر پایه نانوکریستال ترکیب بین فلزی Mg‎‎2Ni به روش آلیاژ سازی مکانیکی و عملیات حرارتی بعدی

           

گرایش  مواد شناسائی وانتخاب موادفلزی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     تهیه و بررسی نانو ذرات ستاره‌های و گل آفتابگردانی حاوی دارو از تری بلاکهای دو گانه دوست پلی استری

           

گرایش  شیمی کاربردی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     مدل سازی جریان های گاز در مقیاس میکرو و نانو با استفاده از روش شبیه سازی مستقیم مونت کارلو

           

گرایش  مکانیک تبدیل انرژی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     طراحی و ساخت میکرو و نانو سنسورهای +Er 3+ ,HO 3+ ,Sm 3 و +Pb 2 و مطالعه برهمکنش آنها با آلبومین سرم انسانی و مقایسه نتایج با روشهای فلورسانس و نانوکالریمتری

           

گرایش  شیمی تجزیه

مقطع    دکتری

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی و معرفی نانو آرت ( نظری) برداشت حجمی از تصاویر نانو ( عملی)

           

گرایش  مجسمه سازی

مقطع    کارشناسی

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     ساخت نانوذارت پروتئولیپوزومی از طریق باز گذاری آنزیم لاکتاز- فلوریزین هیدرولاز خالص سازی شده از غشای روده

           

گرایش  زیست شناسی-علوم سلولی ومولکولی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     مطالعه سینتیک آلومینایزینگ پوشش نانوکریستال نیکل ایجاد شده با آبکاری الکتریکی و بررسی رفتار اکسیداسیون آن

           

گرایش  رشته مهندسی متالورژی ومواد

مقطع    دکتری تخصصی

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بهبود قدرت چسبندگی چسب اپوکسی تقویت شده با نانو ذرات الاستومری پلی استایرن- بوتیل اکریلات

           

گرایش  شیمی کاربردی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی امکان استفاده از سیستم نانو سیلیکای آنیونی– نشاسته کاتیونی به منظور بهره گیری از پرکننده بیشتر در کاغذهای ظریف

           

گرایش  گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ

مقطع    دکتری تخصصی

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     حذف کروم شش ظرفیتی با استفاده از نانو ذرات آهن و تیتانیم از محلول های آبی

           

گرایش  مهندس عمران-محیط زیست

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی فرایند سنتز کوکونات فنی اسیددی انانول آمید(سوپر آمید)

           

گرایش  رشته مهندسی شیمی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     تولید پوشش نانو ساختار Ni-Co به روش آبکاری پالسی و بررسی مقاومت به خوردگی آن

           

گرایش  مواد خوردگی وحفاظت ازمواد

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     تحلیل و مدلسازی اثر ناحیه تماس نانولوله های کربنی در رفتار نانوکامپوزیت های پلیمری

           

گرایش  مکانیک طراحی کاربردی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی حذف ترکیبات دارویی از محیط های آبی توسط نانو فیلتراسیون

           

گرایش  مهندس عمران-محیط زیست

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     دینامیک بخشی و انتقال شیشه ای در نانوکامپوزیت های آلیاژی: بررسی نقش نانوورقه های سیلیکاتی

           

گرایش  مهندسی شیمی_صنایع پلیمر

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     سنتز نانوپودر کبالت- بور به روش احیاء شیمیائی و بررسی تأثیر عوامل فرآیند بر مشخصات آن

           

گرایش  گرایش شناسایی - انتخاب و روش ساخت مواد

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی امکان سنتز پودر نانوکریستالین NiTi به روش مکانوشیمیایی

           

گرایش  گرایش استخراج فلزات

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

           

           

           

           

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی اثر الکل‌های چند عاملی در سنتز مواد نانو متخلخل سیلیسی از نوع MCM-41

           

گرایش  رشته نانوشیمی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     ساخت نانوکامپوزیتهای سلولز - ترموپلاستیک سلولز

           

گرایش  رشته مهندسی شیمی-صنایع پلیمر

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

 

 

عنوان اصلی     مدلسازی کربن ناتو لوله تک دیواره به روش اجزای محدود به منظور تعیین خواص مکانیکی

           

گرایش  دانشکده مهندسی مکانیک

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     مطالعه خواص الکترومکانیکی نانو کامپوزیتهای پلیمر هادی

           

گرایش  گرایش طراحی کاربردی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بهینه سازی ساخت نانو ذرات فلزی توسط ریزسازواره‌ها ( Fusarium Oxysporum )

           

گرایش  گروه زیست فناوری

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     خصوصیات نوری و الکتریکی سرامیکهای نانو بلوری و نانو ترکیبی

           

گرایش  رشته مهندسی برق-الکترونیک-نیمه هادی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     ساخت و بررسی فرکانسی ترانزیستورهای گسیل میدانی نانو لوله کربنی

           

گرایش  مهندسی برق-مخابرات - میدان

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     ترانزیستور های لایه نازک برروی پلاستیک با استفاده از نانو بلورهای سیلیکان

           

گرایش  گرایش الکترونیک

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی مدارهای دیجیتال با توان مصرفی بسیار کم در تکنولو‍ژی های زیر 100 نانو متر

           

گرایش  رشته برق الکترونیک

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     ریزماشین کاری بدنه برای ساخت حسگر شتاب و نانو سیم ها

           

گرایش  رشته مهندسی برق-الکترونیک-نیمه هادی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     اندیس PI نانولوله های [SC4C8[q, 2p پوشیده شده باC4 و C8

           

گرایش  رشته ریاضی محض

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

 

 

عنوان اصلی     سنتز نانولوله‌های کربنی به روش تخلیه قوس الکتریکی در محیط مایع

           

گرایش  رشته مهندسی شیمی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     استفاده از پودرهای نانومتری به منظورتسریع در عمل تف جوشی قطعات متالورژی پودر مسی

           

گرایش  مواد شکل دادن فلزات

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی لیتوگرافی در ابعاد نانو با استفاده از نانو لوله های کربنی برروی زیر لایه سیلیکان

           

گرایش  رشته مهندسی برق-الکترونیک-نیمه هادی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     مرکز همایش ها و تحقیقات نانوالکترونیک شیراز

           

گرایش  معماری

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     کاربرد نانو مواد (نبکل اکسیدوکربن نانوتیوپ تک جداره) در بررسی الکتروشیمیایی پروتئین ها(Cytochrone c and Tyrosinase)

           

گرایش  رشته شیمی تجزیه

مقطع    دکتری

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     تهیه نانوکامپوزیت های پلی آمید - خاک رس اصلاح شده و بررسی خواص مربوطه

           

گرایش  رشته شیمی کاربردی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی اثر پیش اکسیداسیون در حذف کربن کل آلی در تصفیه آب به وسیله نانو فیلتراسیون

           

گرایش  مهندس عمران-محیط زیست

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی نانو ساختار آلیاژسازی مکانیکی شده Ti-Ni و محصول تف جوشی آن

           

گرایش  دانشکده مهندسی متالورژی و مواد

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     تولید پوشش نانوهیدروکسی اپتایت بر روی آلیاژ تیتانیوم به روش الکتروشیمیایی

           

گرایش  دانشکده مهندسی متالورژی و مواد

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     طراحی سیستم های محاسباتی پر سرعت و کم توان در تکنولو‍ژی های زیر 70 نانو متر

           

گرایش  رشته مهندسی برق-الکترونیک-مداروسیستم

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

عنوان اصلی     برخی خواص ساختاری گراف های مربوط به فولرین ها

           

گرایش  رشته ریاضی محض

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی فرآیند جذب گازهیدروژن روی نانو ساختارهای کربنی مورد استفاده در ذخیره سازی هیدروژن

           

گرایش  رشته مهندسی شیمی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     تهیه نانوکامپوزیت پلی اتیلن ترفتالات / نانو ذرات خاک رس اصلاح مجدد شده با روش اختلاط مذاب

           

گرایش  رشته مهندسی شیمی-صنایع پلیمر

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی و بهبود ساختارهای مقاوم نسبت به خطا در سامانه ها و شبکه های روی تراشه ها در فناوری نانو

           

گرایش  رشته برق کامپیوتر-سخت افزار

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     اندازه گیری در سطح نانومولار تعدادی از گونه های زیست محیطی و دارویی و برخی از لانتانیدها(LU و Tm ) توسط روش های کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا کوپل شده با ولتامتری چرخه ای پیوسته با تبدیل فوریه سریع و پتانسیومتری با طراحی و ساخت میکروالکترودهای یون گزین

           

گرایش  رشته شیمی تجزیه

مقطع    دکتری تخصصی

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی عددی ضرایب انتقال حرارت و افت فشاربرای نانوسیالات مختلف در جریان‌های آرام و درهم

           

گرایش  مکانیک تبدیل انرژی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی حذف فنل از آب توسط نانو فیلتراسیون

           

گرایش  عمران - محیط زیست

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     تهیه و ارزیابی خواص نانوکامپوزیت های پلی وینیل الکل/ویسکر سلولز: مطالعه خواص مکانیکی, گرمایی و مکانیکی-دینامیکی

           

گرایش  علوم وصنایع چوب وکاغذ

مقطع    دکتری تخصصی

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     آرشیتکت و مهندسی مجسمه سازی نانومتری لایه های نازک و تعیین خواص آن ها

           

گرایش  رشته فیزیک - حالت جامد

مقطع    دکتری تخصصی

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     مطالعه ساختاری و تشکیل نانو فیبریل گلایکه شدن آلبومین سرم انسانی تحت اثر تری هالوز و سیکلو دکسترین

           

گرایش  مرکزتحقیقات بیوشیمی-بیوفیزیک

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

عنوان اصلی     بررسی تثبیت DNA در سطح لایه نازک طلا به کمک روشهای وابسته به شناساگر

           

گرایش  گروه زیست فناوری

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی خواص الکترونی و برخی از پارامترهای سینتیکی آنزیم کولین اکسیداز در سطح الکترود طلای مدیفای شده با نانوتیوب های کربنی

           

گرایش  رشته بیوفیزیک

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     تهیه پودر نانوکامپوزیتی با ذرات A12O3 و زمینه بر مبنای ترکیب بین فلزی NiA1 به روش آلیاژسازی مکانیکی

           

گرایش  گرایش شناسایی و انتخاب مواد فلزی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     ساخت و بررسی فرکانسی ترانزیستورهای گسیل میدانی نانو لوله کربنی

           

گرایش  رشته مخابرات سیستم

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بکارگیری نانولوله های کربنی به عنوان نانو فیلتر برای جداسازی هیدروکربنها

           

گرایش  رشته مهندسی شیمی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی ساختارهای نانومتری بر روی سیلیکان و شیشه و ساخت ترانزیستورهای اثر میدان

           

گرایش  رشته مهندسی برق-الکترونیک-نیمه هادی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     رفتار فوتوکاتالیستی و آب‌دوستی لایه‌های نانومتری دی‌اکسید تیتانیوم

           

گرایش  رشته فیزیک - حالت جامد

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی خاصیت فوتوکاتالیستی و آبدوستی نانولایه های دی اکسید تیتانیوم

           

گرایش  دانشکده فیزیک

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     شبیه سازی و بررسی پارامترهای موثر در سختی نانوکامپوزیتهای پلیمر/ خاک رس با استفاده از مدل چندمقیاسی و المان محدود

           

گرایش  مکانیک طراحی کاربردی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     ورود ترکیبات نانو مغناطیس در داخل کانال‌های ترکیبات نانو روزن سیلیسی فوق منظم با آرایش شش گوشه‌ای و کاربرد آن به عنوان بستر دارو

           

گرایش  شیمی معدنی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی مدارهای دیجیتال با توان مصرفی بسیار کم در تکنولوژی های زیر 100 نانومتر

           

گرایش  گرایش الکترونیک

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

 

عنوان اصلی     تحلیل و مدلسازی لیزرهای نانومتری برای سیستمهای انتقال داده نوری درون و بین تراشه ای

           

گرایش  دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی نظری و عملی اثر افزودینهای صابونی نانو ساختار درکاهش آلایندگی ناشی از احتراق سوخت

           

گرایش  رشته مهندسی شیمی-انرژی و محیط زیست

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     ریزماشین کاری بدنه برای ساخت حسگر شتاب و نانوسیم ها

           

گرایش  رشته مهندسی برق-الکترونیک-نیمه هادی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     طراحی روشی برای اندازه گیری داروی ماینوکسیدیل در مقادیر نانو مولار باروش ولتامتری چرخه ای, همراه با تبدیل فوریه سریع بوسیله تزریق در جریان بر روی میکروالکترود طلا

           

گرایش  رشته شیمی تجزیه

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     سنتز و مطالعات ساختاری کمپلکس های نانو ساختار حاوی مشتقات 1 و 10 - فنانترولین

           

گرایش  رشته شیمی معدنی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی و بهبود عملکرد بلوک های به کاررفته در سیستم های DSP از نظر سرعت و مصرف توان در تکنولوژی های نانو

           

گرایش  رشته برق الکترونیک

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     مشخصه نمایی خواص فیزیکی و مکانیکی نانوکامپوزیت های منیزیمی تولید شده به روش ریخته گری

           

گرایش  گرایش شناسایی و انتخاب مواد فلزی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     شناخت و تحلیل زمینه‌ها و سازوکارهای اشاعه فناوری‌نانودر بخش کشاورزی ایران

           

گرایش  رشته ترویج و آموزش کشاورزی

مقطع    دکتری تخصصی

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     پیش بینی جریان سیال در کانال با مقیاس میکرو و نانو به کمک روش لتیس بولتزمن

           

گرایش  مکانیک تبدیل انرژی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

 

 

عنوان اصلی     تهیه پودر کامپوزیت Zro2 و نانوذرات Tio2 به روش سل - ژل

           

گرایش  گرایش شناسایی و انتخاب مواد فلزی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     تهیه نانو کامپوزیت های پلی وینیل استر – خاک رس و بررسی اثر تابش های یون ساز بر خواص آنها

           

گرایش  رشته مهندسی شیمی-کاتالیست

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی تأثیر پارامترهای شکل دهی بر خواص مغناطیسی و رفتار خوردگی سخت مغناطیس¬های نانو ساختار بر پایه ترکیب Nd-Fe-B

           

گرایش  گرایش شناسایی و انتخاب مواد فلزی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     حسگر نانولوله‌های کربنی عامل دار شده برای گازهای شیمیایی

           

گرایش  رشته مهندسی شیمی-فرآیندهای کاغذسازی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     مطالعه اثر زمان پخت بر روی تحول نانو ذرات نقره واقع در بستر شیشه در حین فرآیند تبادل یون

           

گرایش  رشته فیزیک اتمی و ملکولی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     توسعه روشی جدید برای جداسازی محصولات بیولوژیکی یا میکروارگانیسم های بیماریزا با استفاده از نانو ذرات مغناطیسی زیست عملگرا شده

           

گرایش  رشته مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی و مدل‌سازی چالش‌های مربوط به قابلیت اطمینان افزاره‌های نانومتری

           

گرایش  رشته مهندسی برق-الکترونیک-نیمه هادی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی اثر نانوذرات سریا- زیرکونیا در بهبود مبدل های کاتالیستی

           

گرایش  رشته مهندسی شیمی-کاتالیست

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     احیای کربوترمی و مکانیکی حرارتی TiO2 و Fe2O3به‌منظور تهیه نانو کامپوزیت Fe-TiC

           

گرایش  گرایش استخراج فلزات

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     مدلسازی و بهینه سازی تولید بیوسورفکتانت به وسیله نانوذرات مغناطیسی در فلاسک های لرزان و بیوراکتور همزن دار

           

گرایش  رشته مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     سنتز نانو ذرات پلیمری آچار مانند حساس به pH برای استفاده در سیستمهای دارورسانی

           

گرایش  شیمی کاربردی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     مدلسازی ترمودینامیکی تعادل فازی گاز- جامددرسیستم های جذب گازهای سبک(هیدروژن- متان- دی¬اکسیدکربن)در نانو¬لوله¬های¬کربنی¬چنددیواره بااستفاده از معادلات ترمودینامیکی انرژی گیبس

           

گرایش  رشته مهندسی شیمی - طراحی فرآیندهای جداسازی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     اثر ریزدانه سازی و تغییر شکل پلاستیک شدید بر رفتار مکانیکی الیاژ az31 و کامپوزیت az31 تقویت شده با ذرات نانومتری الومینا

           

گرایش  گرایش شناسایی و انتخاب مواد فلزی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     تهیه پودر نانوبلورین کاربید سیلیسیم با روش آلیاژسازی مکانیکی

           

گرایش  گرایش شناسایی و انتخاب مواد فلزی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     تولید و ارزیابی نانوذرات لیپیدی جامد به روش هموژنیزاسیون و بهینه سازی پارامترهای عملیاتی

           

گرایش  رشته مهندسی شیمی-داروسازی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     تصفیه پساب صنایع آبکاری آلومینیوم با استفاده از نانو فیلتراسیون

           

گرایش  مهندس عمران-محیط زیست

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     مدل سازی اثرات نوسانات فرآیند مبتنی بر روش های آماری زمانی در تأخیر مدارهای فناوری نانو

           

گرایش  گرایش الکترونیک

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     حذف فلز سنگین سرب از پساب صنعتی با استفاده از نانوذرات مغناطیسی آهن

           

گرایش  عمران - محیط زیست

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     ساخت و مدلسازی افزاره سه پایانه گسیل میدانی با استفاده از رشد عمودی نانولوله¬های کربنی به روش PECVD روی بستر سیلیکان

           

گرایش  رشته نانو الکترونیک

مقطع    دکتری تخصصی

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     ایجاد و مطالعه پوشش های چندلایه Cr/Ni در مقیاس نانو از طریق آبکاری الکتریکی

           

گرایش  گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     طراحی مدارهای دینامیک توان پایین سرعت بالا در تکنولوژی زیر 100 نانومتر

           

گرایش  دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     تهیه پروسکایت با سطح مخصوص بالا و نشاندن آن به روی پایه های مونولیتی به عنوان مبدل کاتالیستی خودروهای بنزینی

           

گرایش  رشته مهندسی شیمی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     تهیه پودرهای در حد نانومترهگزافریت باریم بروش سل- ژل احتراقی

           

گرایش  مواد شناسائی وانتخاب موادفلزی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی روش فرآوری ذرات نانومتری سرامیکهای مغناطیسی به روش هم رسوبی / آسیا کردن مکانیکی

           

گرایش  گرایش شناسایی و انتخاب مواد فلزی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی اثرات نانو ذرات آهن و ترکیبات فعال حاصل از عصاره گیاه افوربیاتیروکالی بر فرایند پلیمریزاسیون میکروتوبولهای مغز

           

گرایش  رشته بیوشیمی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی و ساخت نمایشگرهای گسیل میدانی با استفاده از نانو لوله های کربنی

           

گرایش  رشته مهندسی برق-الکترونیک-نیمه هادی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     اتصال آنتی بادی به نانو ذرات آلبومینی حامل دارو برای تولید یک سامانه کنترل شده دارو رسانی

           

گرایش  رشته بیوتکنولوژی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     اندیس PI نانو لوله های [SC4 C8 [q, 2p پوشیده شده C8 و C4

           

گرایش  رشته ریاضی محض

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     تهیه و بررسی خواص نانو کامپوزیت‌های PTT/Phenoxy تقویت شده با nanoclay به روش اختلاط مذاب

           

گرایش  رشته مهندسی شیمی-صنایع پلیمر

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی پارامتر¬های موثر بر سنتز مکانو شیمیایی مولیبدن نانو ساختار

           

گرایش  گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

عنوان اصلی     سـاخت و آنـالیـز نانـوذرات فـوق آبدوست Tio2

           

گرایش  رشته فیزیک - حالت جامد

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی شرایط بهینه و مدلسازی سینتیک فرایند جذب بیولوژیکی اورانیوم توسط مخمر نان

           

گرایش  رشته مهندسی شیمی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی رابطه بین پروتئین های ذخیره ای دانه با ارزش نانوایی در گندمهای مقاوم و حساس به خشکی و سرما و شوری

           

گرایش  اصلاح نباتات

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     مدل‌سازی و کنترل عملگر پیزوالکتریک برای موقعیت دهی ابزار با دقت نانو

           

گرایش  گرایش طراحی کاربردی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     طراحی سیستم های محاسباتی پر سرعت و کم توان در تکنولوژی های زیر 70 نانومتر

           

گرایش  رشته مهندسی برق-الکترونیک-مداروسیستم

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی اثر پارامترهای مؤثر بر ساختار نانولوله‌های کربنی برای کاربرد در نانوفیلتراسیون

           

گرایش  رشته مهندسی شیمی-طراحی فرآیندها

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     طراحی و بررسی ساخت میکروتراش بوسیله یک میز موقعیت دهنده در اندازه نانو

           

گرایش  مکانیک ساخت وتولید

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     تهیه پودر های در حد نانو متر هگزافریت باریم به روش سل- ژل احتراقی

           

گرایش  دانشکده فنی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی اثر افزودن عنصر سوم بر سینتیک تشکیل نانو کریستال بر پا یه Mg2Ni

           

گرایش  دانشکده مهندسی متالورژی و مواد

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     خالص سازی رس برای تولید نانورس

           

گرایش  گروه مهندسی معدن

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     تحلیل انتقال فناوری ساخت و تولید نانوتیوب های کربنی به ایران

           

گرایش  گروه مهندسی مکانیک

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     تهیه و بررسی حسگر انتخابگر LPG درحضور H2S با استفاده از فیلتر کاتالیستی

           

گرایش  دانشکده مهندسی شیمی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     تهیه و شناسایی نانو ذرات PEG-Polyester-PEG همراه شده با داروی Quercetin و مطالعات خارج بدنی آزادسازی دارو

           

گرایش  رشته شیمی فیزیک

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی اثرکاتالیزورها بر واکنش های حالت جامد تشکیل نانو ذرات هگزافریت باریم در سیستم

           

گرایش  رشته مهندسی متالورژی ومواد

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     طراحی و تحلیل یک سیستم موقعیت دهی دقیق با استفاده از عملگر پیزو برای کاربردهای تست و بازرسی در ابعاد نانو

           

گرایش  مکانیک ساخت وتولید

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

 

عنوان اصلی     مطالعه خصوصیات فیزیکوشیمیایی و نانو ساختار پپتیدی آنزیم الکل دهیدروژناز

           

گرایش  گروه بیوفیزیک

مقطع    دکتری تخصصی

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     رشد نانوسیم های اکسیدروی به روش لایه نشانی بخار شیمیایی و بررسی خواص و کاربردها

           

گرایش  فیزیک - حالت جامد

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     ارائه روش‌های کاهش اثر تغییرات ساخت در عملکرد مدارهای مجتمع تکنولوژی نانو

           

گرایش  رشته مهندسی برق-الکترونیک-مداروسیستم

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی اثر تغییر پارامترهای میکروساختاری بر روی مدول فشاری نانوکامپوزیت های پلیمر- خاک رس

           

گرایش  مکانیک طراحی کاربردی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

 

 

عنوان اصلی     اثر آنیون 1 و 3 بنزن دی سولفانات در سنتز مواد نانو متخلخل سیلیسی در محیط قلیایی با سورفکتانت کاتیونی

           

گرایش  رشته شیمی کاربردی - مواد فعال سطحی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     تهیه آب خالص دارویی برای فرآورده های به وسیله غشاء نانوساختار

           

گرایش  رشته مهندسی شیمی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     نانوساختارهای لایه نازک به کمک هیدروژن دهی و بررسی خواص نوری آنها

           

گرایش  رشته فیزیک - حالت جامد

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     مطالعه میانکنش نانوذرات دی اکسید تیتانیوم با پروتئین های میکروتوبول مغزی

           

گرایش  رشته بیوشیمی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     سنتز نانو کامپوزیت‌های قابل انبساط و دیر سوز حاوی آب به عنوان عامل پف‌زا

           

گرایش  شیمی کاربردی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     کاربرد کولومتریک ولتامتری چرخه‌ای پیوسته با تبدیل فوریه‌ی سریع برای تعیین مقادیر کمتر از نانو مولار هروئین

           

گرایش  شیمی تجزیه

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     اثر توام نایوبیوم و آلومینیوم بر تشکیل نانو کریستال بر پایه اثر توام نایوبیوم و آلومینیوم بر تشکیل نانو کریستال بر پایه Mg2Ni فراوری شده توسط آسیای پر انرژی و عملیات حرارتی بعدی

           

گرایش  دانشکده مهندسی متالورژی و مواد

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی تجربی افزایش انتقال حرارت نانوسیال در لوله افقی میکروفین دار

           

گرایش  مکانیک تبدیل انرژی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی رفتار مکانیکی و بافت کریستالی آلیاژ AZ31 تقویت شده با نانو ذرات آلومینا فراوری شده با ECAP

           

گرایش  مواد شکل دادن فلزات

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     شبیه سازی جذب سطحی متان بر روی نانو لوله های کربنی با استفاده از دینامیک مولکولی و ترمودینامیک آماری

           

گرایش  رشته مهندسی شیمی-فرآیندهای کاغذسازی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

عنوان اصلی     تهیه‌ی نانو الیاف نانو کامپوزیتی پلی(متیل متاکریلات) حاوی نانو ذرات خاک رس اصلاح شده و سیلیکا به روش الکتروریسندگی

           

گرایش  شیمی کاربردی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     خواص لایه‌ء میان فازی و محاسبه ضرایب نفوذ در نانو کانال‌ها

           

گرایش  رشته نانوشیمی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     طراحی مرکز تحقیقات نانو تکنولوژی

           

گرایش  رشته تکنولوژی معماری

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     ساخت و بررسی نانو سیم های سیلیکونی

           

گرایش  رشته برق الکترونیک

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی بیوفیزیکی تاثیر میدان های الکترومغناطیسی بر روی رفتار غشا مصنوعی مسطح و رفتار مولکولی نانوکانال پورین OmpF باکتری E.coli موجود در آن

           

گرایش  گروه بیوفیزیک

مقطع    دکتری تخصصی

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     احیای مذهب در خاطرات کشیش دهکده اثر ژرژ برنانوس

           

           

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     ساخت حسگر و محرکه‌ی الکترواستاتیکی خازنی با حساسیت بسیار زیاد، با استفاده از نانولوله‌های کربنی درختی

           

گرایش  رشته مهندسی برق-الکترونیک-نیمه هادی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     پیشگویی ساختمان سه بعدی آنزیم پیرووات دکربوکسیلاز باکتری زیموباکتر پالمه از طریق مدلسازی بر اساس هومولوژی و بررسی نانو- ساختار جایگاه فعال آن به وسیله دینامیک ملکولی

           

گرایش  گروه بیوفیزیک

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     مطالعه برهم کنش نانوذرات پوشیده شده با PVP (پلی وینیل پیرولیدون) بر انسولین و اثر آن در فرایند تجمعات پروتئینی

           

گرایش  مرکزتحقیقات بیوشیمی-بیوفیزیک

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بهینه سازی روش های طراحی بلوکهای دیجیتال در فناوری نانو با در نظر گرفتن اثرات نوسانات فرایند

           

گرایش  گرایش الکترونیک

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     شناسایی و بررسی الگوی بیان ژن‌های دخیل در تنش اسمزی در گندم (Triticum aestivum L.) با دو روش RT-PCR و نانوبارکدهای الکترونیکی

           

گرایش  رشته اصلاح نباتات-مهندسی ژنتیک وژنتیک مولکولی

مقطع    دکتری تخصصی

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     تهیه نانوکامپوزیت ترموپلاستیک الاستومر از آلیاژهای NBR/PS و NBR/ABS در حضور نانوذرات خاک رس و تولید نانو الیاف این آلیاژها با استفاده از الکتروریسندگی

           

گرایش  شیمی کاربردی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     ایجاد لایه سطحی نانو کامپوزیت Al/B4C بر آلومینیم با استفاده از فرایند اصطکاکی همزننده

           

گرایش  مهندسی مواد-جوشکاری

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی سینتیک تخریب حرارتی نانو کامپوزیتهای پلیمری با استفاده از روش‌های نوین شیمی سنجی

           

گرایش  رشته شیمی فیزیک

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی نانو کاتالیستهای هوشمند برای مبدلهای خودرو

           

گرایش  رشته مهندسی شیمی - طراحی فرآیندهای جداسازی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی خصوصیات مکانیکی، فیزیکی، حرارتی و ریخت شناسی چندسازه های هیبریدی و نانو چندسازه های هیبریدی پلی پروپیلن/ آردچوب/ ولاستونیت

           

گرایش  رشته علوم و صنایع چوب و کاغذ

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     مدل کردن نوسانات سرعت و توان مصرفی درفناوری نانو

           

گرایش  گرایش الکترونیک

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

  
نویسنده : محمد درخشان ; ساعت ٢:٠٢ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳۸٩/٥/٢۳
تگ ها : نانو تحقیق2