ن م 4

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Tahoma; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:1627400839 -2147483648 8 0 66047 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} p.MsoHeader, li.MsoHeader, div.MsoHeader {mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-link:"Header Char"; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; tab-stops:center 234.0pt right 468.0pt; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} p.MsoFooter, li.MsoFooter, div.MsoFooter {mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-link:"Footer Char"; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; tab-stops:center 234.0pt right 468.0pt; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} span.z-TopofFormChar {mso-style-name:"z-Top of Form Char"; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:"z-Top of Form"; mso-ansi-font-size:8.0pt; mso-bidi-font-size:8.0pt; font-family:"Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Arial; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-hansi-font-family:Arial; mso-bidi-font-family:Arial; display:none; mso-hide:all;} span.z-BottomofFormChar {mso-style-name:"z-Bottom of Form Char"; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:"z-Bottom of Form"; mso-ansi-font-size:8.0pt; mso-bidi-font-size:8.0pt; font-family:"Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Arial; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-hansi-font-family:Arial; mso-bidi-font-family:Arial; display:none; mso-hide:all;} span.HeaderChar {mso-style-name:"Header Char"; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:Header;} span.FooterChar {mso-style-name:"Footer Char"; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:Footer;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
     
     

‏عنوان

:

معادله حالت سیالات محدود شده در فضای نانو با دیواره دارای برهمکنش

     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

ریزفناوری
واکنش‌های هسته‌ای
برهم کنش‌های الکترو مغناطیسی
توزیع‌های چند متغیره
چگالی (جرم)
مکانیک سیالات

‏چکیده

:

تحقیق حاضر مبتنی بر محاسبات نظریه ی تابعی چگالی است نتایج نشان می دهد که توزیع ناهمگن سیال در نانو حفره ها و همچنین بروز خواص متفاوت این سیالات ناشی از وجود سه عامل اثرات سطحی، اثر محدودیت بر برد برهمکنش های بین مولکولی و اثر انتروپی است و با توجه به این عوامل و همچنین با استفاده از نظریه ی اختلال و تقریب جمع پذیر جفت گونه، معادله ی انرژی آزاد هلمهولتز برای پیش بینی رفتار این سیالات ارائه شده است. معادله ی ارائه شده به صورت عددی برای سیال محدود شده در نانو حفره ی صفحه ای حل شده است که با استفاده از آن تعادل های فازی، نقطه ی بحرانی و ضریب تراکم پذیری سیال را می توان پیش بینی کرد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که دمای بحرانی سیال تابعی از اندازه ی نانو حفره است و با افزایش اندازه ی نانو حفره روند افزایشی دارد و در حالت حدی به مقدار ماکروسکوپی می رسد.


     
     
     

‏عنوان

:

بررسی استفاده از نانو ذرات در ساخت فیلم پلی‌اتیلنی مورد استفاده برای بسته بندی در جهت تقویت خواص مکانیکی و کاهش نفوذپذیری.

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

نانوچندسازه‌ای‌ها
نانوذرات
بسته‌بندی
شیر
پلی اتیلن
خاک رس
خواص مکانیکی
سازگار کننده‌ها
تراوایی
اکسیژن

‏چکیده

:

هدف پژوهش بررسی استفاده از نانو ذرات در ساخت فیلم پلی اتیلنی مورد استفاده برای بسته بندی در جهت تقویت خواص مکانیکی و کاهش نفوذ پذیری است.جهت بررسی ساختار نانو کامپوزیت پلیمر- خاک رس دستگاه پراش پرتو ایکس و میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد استفاده قرار گرفته است. در اغلب نمونه ها اینترکلیشن اتفاق افتاده و در نمونه هایی که حاوی 5 و7 درصد وزنی از نانوکلی به همراه ۷ در صد وزنی سازگار کننده بودند اکسفولیشن میشود. همچنین استفاده از مالئیک انیدرید گرفت شده با پلی اتیلن، به عنوان سازگار کننده۷ نه تنها سبب چسبندگی خوبی میان نانو ذرات و فاز پلیمری گردید بلکه تنش کششی و مدول یانگ نانو کامپوزیت را نیز افزایش داد بر اساس نتایج بدست آمده از آزمونهای کشش و نفوذپذیری، در نسبت وزنی یکسان از LDPE و LLDPE بیشترین سازگاری میان دو فاز پلیمری برقرار می شود. افزایش مقدار نانو کلی نیز موجب کاهش نفوذپذیری اکسیژن شد. همچنین به منظور دستیابی به ترکیب مطلوب برای بهینه نمودن خواص مکانیکی و عبور پذیری، از نرم افزار Qualitek- 4که مبتنی بر روش تاگوچی می باشد، استفاده شد. کلیدواژه ها: نانو کامپوزیت پلی اتیلن، خاک رس، نانوکلی، سازگارکننده، خواص مکانیکی، نفوذپذیری اکسیژن.


     
     
     

‏عنوان

:

تحلیل فرکانسی دستگاه توپوگرافی سطح با دقت در ابعاد ملکولی با پروب نانوتیوب کربنی بر اساس مدل تیر تیموشنکو

     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

نانو لوله‌های کربنی
اندازه‌گیری توپوگرافی سطح
زمان واکنش
پاسخ بسامدی
زبری
طیف‌نمایی مولکولی
انتشار موج

‏چکیده

:

هدف پژوهش تحلیل فرکانسی دستگاه توپوگرافی سطح با دقت در ابعاد ملکولی با پروب نانوتیوب کربنی بر اساس مدل تیر تیموشنکو است در مورد مفهوم نانو و اهمیت دستگاههای توپوگرافی سطح درابعاد نانو بحث میشود و اصول کلی دستگاه AFM به همراه نحوه عملکرد و مودهای اصلی کار آن ومدلسازی دینامیکی مجموعه دستگاه تشریح شده است. جهت مدلسازی از تئوریهای اولر- برنولی و تیموشنکواستفاده شده است با حل تحلیلی تحلیلی دقیق معادلات حاکم از روش انرژی، پاسخ زمانی سیستم را در یک مطالعه موردی یافته و میزان دقت پروفیل سطح پیش بینی شده را بررسی میشودبه بررسی دقیق دینامیک تیریکسر گیردار AFM پردخته و از پدیده انتشار موج در نانو تیوبهای کربنی وان پروب در انتهای تیپ استفاده میشود. نتایج نشان می دهند در طراحی سیستم بایستی علاوه بر استفاده از تئوریهای کاملتری چون تیر تیموشنکو، جرم و اینرسی دورانی تیپ انتهای آن نیز در نظر گرفته شوند. نتایج حاصله از بررسی انتشار موج درنانو تیوب کربنی چند جداره نشان داد که مدل تیر تیموشنکو چند گانه معرفی شده در این پژوهش که نیروهای وان دروالس بین جداره ها را لحاظ میکند جامعتر بوده و در محدوده تراهرتز مدل مناسبتری است.


 

     
     
     

‏عنوان

:

رسوب الکتروشیمیایی نانو‌ذرات طلا از حمام کلریدی- سولفاتی

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

نانوذرات
طلا
رسوب
الکتروشیمی

‏چکیده

:

هدف پژوهش بررسی رسوب الکتروشیمیایی نانو‌ذرات طلا از حمام کلریدی- سولفاتی است. نتایج نشان می دهند که رسوب دهی نانوذرات طلا با مدل رسوب لحظه ای شارفیکر کاملا مطابقت دارد و تغییرات اندازه ذرات در محدوده نانومتری بر اساس مدل ولمر- وبر توجیه گردیده است. اندازه ذرات حاصل در محدوده ۸۰-۱۰ نانومتر و متوسط اندازه ذرات ۵۰ نانومتر بدست آمده است. یکنواختی توزیع اندازه ذرات بر روی زیرلایه ITO نسبت به زیرلایه پلاتین افزایش نشان داده است. بررسی خواص کاتالیزوری رسوبات طلا با تغییر اندازه ذرات در محلول قلیایی KOH صورت گرفته است که کلیه بررسی ها توسط تکنیک روبش خطی پتانسیل انجام شده است. برای بررسی خواص اپتیکی نیز از روش اسپکتروسکوپی با اشعه UV استفاده گردیده است. محدوده جذب اپتیکی در طول موج ۷۸۰ نانومتر با کاهش اندازه ذرات بدست آمده و احیای اکسیژن بر روی نانوذرات طلا تا ۸ برابر افزایش یافته است. کلیدواژه ها: رسوب الکتروشیمیایی، نانوذرات طلا، مکانیزم رسوب دهی.


     
     
     

‏عنوان

:

محاسبه طول پیوند در نانو خوشه‌های سیلیکون

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

ریز فناوری
سیلیکون‌ها
قالب و قالب‌سازی
طول پیوند

‏چکیده

:

‏‫در کار حاضر برای محاسبه طول پیوند در نانو خوشه های سیلیکون٬ در ابتدا روش محاسبه انرژی بستگی خوشه ها با استفاده از پتانسیلهای نیمه تجربی و روش بستگی قوی تشریح می شود. با وارد شدن ساختار نواری روش بستگی قوی بهتر از پتانسیلهای نیمه تجربی به توصیف اثرات بس ذره ای می پردازد و بر خلاف روشهای کوانتومی زمان کوتاهی برای محاسبات نیاز دارد و بنابراین قابل کاربرد برای خوشه های تا چند صد اتم می باشد به این همین علت مدل بستگی قوی برگزیده شده است بعد از انتخاب مدل انرژی به این علت که انرژی بستگی یک خوشه دارای تعداد زیادی کمینه محلی است و با افزایش تعداد اتمهای خوشه این کمینه های محلی به سرعت افزایش می یابند از یک روش بهینه سازی برای پیدا کردن انرژی حالت پایه و ساختار خوشه ها استفاده می کنیم به همین منظور ژنتیک الگوریتم ( یکی از روشهای بهینه سازی ) معرفی و برای پیدا کردن انرژی حالت پایه خوشه ها تا ۱۷ اتم استفاده شده است خوشه های سیلیکون بزرگتر تا ۵۰۰ اتم به صورت کروی با ساختارها ( الماسی ٬ ‏fcc ‏ و ‏sc‏ ) و قطرهای متفاوت در نظر گرفته شده اند در نهایت نتایج حاصله برای انرژی بستگی و طول پیوند خوشه ها با کارهای از ابتدا کوانتومی مقایسه گردیده است و توافق خوبی را نشان می دهد.


     
     
     
     

‏عنوان

:

آسیب‌شناسی سیاستگذاری نانو تکنولوژی در ایران

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

ریز فناوری
سیاست‌گذاری
Policy sciences
آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌

‏توصیفگر

:

ایران

‏چکیده

:

رویکرد اصلی این تحقیق، آسیب‌شناسی سیاستگذاری نانوتکنولوژی در کشور در چارچوب نظام ملی نوآوری و تکنیک‌های تحلیلی مربوط به آن می‌باشد. بر همین اساس، در ادبیات تحقیق ابتدا مفهوم نظام ملی نوآوری به صورت خلاصه مورد مطالعه قرار گرفته است. در ادامه به مفهوم اساسی این تحقیق یعنی سیاستگذاری پرداخته شده است. محقق در این تحقیق تلاش کرده است به منظور تبیین روشنتر و دقیقتر سیاستگذاری تکنولوژی که یکی از حلقه های درونی سیاستگذاری عمومی است، ابتدا مفهوم سیاستگذاری عمومی را توضیح داده، سپس به تشریح سیاست‌های تکنولوژی بپردازد. همچنین به منظور شناخت دقیقتر سیاستگذاری نانوتکنولوژی و هموار شدن راه برای تحلیل وضعیت سیاستگذاری نانوتکنولوژی در ایران و شناسایی آسیب‌ها، چهار کشور ژاپن، آلمان، اسرائیل و آفریقای جنوبی مورد مطالعه قرار گرفته‌اند و سپس با استفاده از روش تحقیق توصیفی و با استفاده از ابزارهای مصاحبه و پرسشنامه، داده های لازم برای شناسایی آسیبهای سیاستگذاری تکنولوژی نانو در ایران جمع‌آوری و پس از تجزیه و تحلیل لازم مهمترین آسیب‌ها شناسایی شده‌اند و در بخش پایانی تحقیق با توجه به نتایج تجزیه تحلیلها، راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت سیاستگذاری نانوتکنولوژی در ایران ارائه شده است.


     
     
     
     

‏عنوان

:

‏‫بررسی تأثیر شرایط زینتر بر ریزساختار و خواص الکتریکی ‏PYNZT‏ نانو ساختار تهیه شده به روش فعال سازی مکانیکی

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

ساختار میکروسکوپی
خواص الکتریکی
آلیاژسازی مکانیکی
موادنانوساختار
تف‌جوشی
فرو‌الکتریسیته

‏چکیده

:

هدف پژوهش : بررسی تأثیر شرایط زینتر بر ریزساختار و خواص الکتریکی ‏PYNZT‏ نانو ساختار تهیه شده به روش فعال سازی مکانیکی است.نتایج نشان می دهندپودرهای نانو متری تحت فشار5/ 1 گیگا پاسکال شکل داده شده و تحت اممسفر غنی از سرب واقع گردیدند. افزایش سرعت زینترنمونه ها ناشی از ذرات نانومتری مورد استفاده است نمونه های تهیه شده در دماهای زینترپایین تر، بالاترین مقاومت مخصوص الکتریکی را از خود نشان دادند که ناشی از افزایش دانسیته مرز دانه ها می باشد بعلاوه کاهش سایز دانه ها منجر به کاهش قابل توجه اندازه بزرگی پارامترها یی نظیر قابلیت نفوذ دی الکتریکی نسبی گردید. این موضوع نیز احتمالا ناشی از تنشهای وارده به دی پیل های فرو الکتریکی در اثر افزایش دانسیته مرز دانه برای این ترکیبات نانو ساختار میباشد. نهایتا ارتباط بین خواص دی الکتریکی و فرو الکتریکی بدنه های تهیه شده با ریز ساختار مورد بحث قرار می گیرد.


     
     
     

‏عنوان

:

‏‫رشد نانو اکیسد فلزی (‏TiO2‏) در دما و فشار بالا و مطالعه ویژگی ساختار آن

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

نیمه هادی‌ها
دی اکسیدتیتان
سیلیکون‌ها
تیتانیم دی اکسید
ساختار بلور
اثر دمای بالا
اثر فشار بالا

‏چکیده

:

ضخامت گیت دی‌الکتریک در ترانزیستورهای CMOS کنونی حدود ۱-۲/۱ نانومتر است، ولیکن مسائلی نظیر افزایش جریان تونل زنی و نشتی و نیز نفوذ بورن از الکترود پلی سیلیکون به درون گیت دی‌الکتریک باعث ناکارآمدی آن در ترانزیستورهای آتی CMOS شده است. به همین منظور در این پژوهش برای یافتن جایگزینی، به مطالعه‌ی نانو اکسید تیتانیوم در دما و فشار بالا پرداخته شده است. این مطالعات با تکنیک‌های AES و کندوپاش صورت پذیرفته است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که اکسید تیتانیوم می‌تواند جایگزین مناسبی برای اکسید فوق نازک سیلیکون باشد. زیرا لایه‌‌ی میانی بی‌شکل خوبی بین اکسید تیتانیوم و زیر لایه‌ی سیلیکون است که قادر است جریان نشتی و پدیده‌ی تونل زنی را کاهش دهد. کلید واژه‌ها: ساختار بی‌شکل، مواد نیمه‌ رسانا، نانو اکسید تیتانیوم.


     
     
     

‏عنوان

:

تولید الیاف نانو یا میکرو از بطری‌های پلی‌اتیلن‌ترفتالات

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

نانوالیاف
بطری ها
پلی‌اتیلن‌ترفتالات
بازیافت
ریسندگی الکتریکی

‏چکیده

:

هدف پژوهش تولید الیاف نانو یا میکرو از بطری‌های پلی‌اتیلن‌ترفتالات است. تولید الیاف نانوی PET نیازمند ذوب این ماده است. در راستای این عملیات و در قسمت کارهای عملی دستگاه تولید الیاف نانو از طریق الکتروریسی مذاب ساخته شده است. شرایط بهسازی روی این دستگاه صورت گرفته که نهایتا دستگاه مطلوب بدست آمده است. این دستگاه توانایی ذوب پلیمرهایی که از طریق ذوب ریسی به الیاف تبدیل می شوند را داراست. در این عملیات نشان داده شده که با اعمال شرایط مناسب در فرایند الکتروذوب ریسی توانایی تولید الیاف با قطر کمتر از ۱۰۰nm وجود دارد.


     
     
     

‏عنوان

:

ایجاد پوشش نانو هیدروکسی اپتایت بر روی تیتانیوم به روش رسوب‌دهی الکتریکی

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

هیدروکسی آپاتیت
آلیاژهای تیتانیوم
پ‍وش‍ش‌
خوردگی
ریزفناوری

‏چکیده

:

هدف پژوهش ایجاد پوشش هیدروکسی اپتایت بر روی آلیاژ تیتانیم با شش درصد آلومینیوم و چهار درصد وانادیوم به روش رسوبدهی الکتروشیمیایی یالسی و بررسی تأثیر فاکتورهای رسوبدهی نظیر درجه حرارت، پتانسیل، سیکل وظیفه، دانسیته جریان و تعداد پالسها است. براین اساس مشخص شد که دو فاز از ترکیبات زیستی فسفاتهای کلسیم در روش الکتروشیمیایی قابل تولیدند که در پوشش نانو علاوه بر آن، فاز فسفات کلسیم آمورف نیز ایجاد می‌شود. در مرحله بعدی آزمایشات خوردگی نشان داده‌اند که پوشش و به ویژه پوشش نانو، تأثیر مثبتی در حساسیت به خوردگی جزء پیوندی در محلول مشابه بدن خواهد داشت. سپس نمونه تحت سینترینگ قرار گرفته و بررسی‌ها نشان از افزایش چسبندگی پوشش و خواص آن دارند.


     
     
     
     

‏عنوان

:

بررسی تغییرات گاف انرژی در نانو ذرات و آثار آن روی خواص فیزیکی

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

نانوذرات
نانوساختارها
واکنش‌های هسته‌ای
اتلاف انرژی
فیزیک کوانتوم

‏چکیده

:

هدف پژوهش حاضر بررسی چهار اثر محدودیت کوانتومی، اثر محدودیت الکترونی، اثر محدودیت دی الکتریکی و اثرات سطح است و شواهد تجربی را ارائه داده است که نشان‌دهنده تغییر گاف انرژی و پاسخ نوری برای حالت نانو ذره نسبت به حالت کپه‌ایی می‌باشد. کلمات کلیدی: نانوذره- گاف انرژی، خواص فیزیکی نانوذرات


     
     
     

‏عنوان

:

سنتز نانو سیم‌های اکسید روی و بررسی خواص فوتولومینسانس آنها.

     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

درخشایی نوری
نانوسیم‌ها
روی، اکسید
درخشایی
ریزفناوری
پراش پرتو ایکس
آرگون
طیف فرابنفش

‏چکیده

:

هدف پژوهش بررسی رشد نانوسیم‌های اکسیدروی و بررسی خواص فوتولومینسانسی آنها است. نتایج نشان می‌دهند ضخامت کاتالیست با نانوسیم‌ها رابطه مستقیم و افزایش و کاهش آهنگ رشد و افزایش فاصله سبب کاهش قطر بر روی ساختار نانوسیم‌ها تاثیر و شار گاز در چگالی محصولات موثر بوده البته پارامترهای فاصله و شار گاز به یکدیگر وابسته و با توجه به قطر نانوسیم‌ها تاثیر بر خواص اپتیکی دارد از مدل آزمایشی قطر آنها از دمای رشد و زمان رشد و ضخامت کاتالیست بوده و خواص فوتولومینسانسی نانوسیم‌ها دو پیک فرابنفش و پیک سبز مشاهده و کاهش قطر نانو سیم‌ها بدلیل افزایش نسبت سطح به حجم باز ترکیب سطحی افزایش و شدت پیک سبز در انو سیم‌ها با قطر کمتر بیشتر از شدت پیک فرابنفش و به منظور افزایش خواص فوتولومینساسی ناخالصی گوگرد در ساختار نانو سیم‌ها وارد و بار ساختار نانو سیم‌ها افزایش و در نتیجه گاف انرژی کوچکتر و پیک فرابنفش به سمت ناحیه آبی انتقال یافته و با تغییر فرم ساختار نانوسیم‌ها شدت پیک سبز افزایش یافته است.


     
     
     
     

‏عنوان

:

‏‫بررسی آلیاژسازی مکانیکی و تف‌جوشی کامپوزیت نانو ساختار ‏W-20wt%Cu

     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

تف‌جوشی
آلیاژسازی مکانیکی
ریزفناوری
مواد چندسازه
نانوذرات
تنگستن
مس

‏چکیده

:

هدف پژوهش حاضر بررسی ساخت نانو کامپوزیت W-20wt%Cu به روش آلیاژسازی مکانیکی و تف‌جوشی در حالت جامد و مایع است. از روش آلیاژسازی مکانیکی برای ریزکردن اندازه ذرات تا حد نانو و همگن کردن فاز تنگستن - مس استفاده شد. برای بررسی مکانیزم آلیاژسازی مکانیکی، سیستم‌های مس و تنگستن خالص نیز تحت شرایط مشابه آلیاژسازی مکانیکی شدند. تغییرات ریزساختاری در خلال آلیاژسازی مکانیکی. شرایط مناسب تف‌جوشی در فازهای مایع و جامد با انجام آزمایش‌های تجربی در شش ماه بدست آمد و همگنی ریزساختار، پارامترهای تف‌جوشی و مقاومت الکتریکی نمونه‌های تف‌جوش شده بررسی شد. نتایج نشان دادند که آلیاژسازی مکانیکی باعث کاهش نقطه ذوب سیستم به اندازه ۱۴۵C شده و نیروی محرکه لازم برای تف‌جوشی را افزایش می‌دهد. به این ترتیب آلیاژسازی مکانیکی امکان چگالش نانو کامپوزیت W-20wt%Cu را بدون استفاده از کمک تف‌جوش‌ها فراهم می‌کند. چگالی نسبی ۹۶/۲۲٪ در تف‌جوشی حالت جامد و ۹۶/۶۶٪ در تف‌جوشی فاز مایع و بر اساس مشاهدات TEM و محاسبات اندازه دانه بر اساس پهن شدن پیکهای مس و تنگستن، اندازه دانه‌های تنگستن و مس بترتیب ۲۳ و ۴۹ نانومتر بدست آمد. نتایج همچنین نشان دادند که حد حلالیت در سیستم W-Cu افزایش یافته است. کلمات کلیدی: کامپوزیت تنگستن - مس، آلیاژسازی مکانیکی، نانوساختار، تف‌جوشی.


     
     
     

‏عنوان

:

بررسی اثر افزودن نانو‌فیلر بر خصوصیات مکانیکی و استحکام باند یک نوع باندینگ مینایی آزمایشی

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

مینای دندان
پرکننده
باندینگ دندان
موادنانوساختار
استحکام خمشی
خواص مکانیکی

‏چکیده

:

هدف پژوهش بررسی اثر افزودن نانو‌فیلر بر خصوصیات مکانیکی و استحکام باند یک نوع باندینگ مینایی آزمایشی است. نتایج نشان می دهند که افزودن فیلر بر استحکام خمشی و DTS و استحکام باند ریزبرشی موثر است، اما بر مدول الاستیک موثر نیست. استحکام خمشی و DTS از خصوصیات مهم سیستمهای چسبنده است که از طریق کاربرد فیلر افزایش می یابد. استحکام باند ریزبرشی نیز با افزودن ۱ درصد فیلرهای نانو افزایش می یابد. کلیدواژه ها: عوامل چسبنده، فیلر، نوع فیلر، سایز فیلر، خواص مکانیکی و استحکام باند ریزبرشی.


     
     
     

‏عنوان

:

تثبیت آنزیم‌ها در سطح الکترود اصلاح شده با نانو ذرات اکسید نیکل بکارگیری آن‌ها در ساخت حسگر‌ها و بیو حسگر‌ها

     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

آنزیمها
الکترودها
نانوذرات
نیکل
اکسیدها
آشکارسازها
زیست‌حسگرها

‏چکیده

:

در یک روش ساده الکترود کربن شیشه ای توسط نانو لوله های کربن و سلستین بلو اصلاح شد و فعالیت الکتروشیمیایی الکترود اصلاح شده توسط تکنیک ولتامتری چرخه ای بررسی شد. نتایج نشان دهنده وجود یک زوج پیک اکسایش و کاهش سریع و برگشت پذیر برای سلستین بلو با پتانسیل فرمال ۱۰۵ میلی ولت ۱۶۸ میلی ولت و اختلاف پتانسیل صفر میلی ولت در PH1 و پایداری الکترود اصلاح شده در محدوده گسترده ای از PH است. همچنین نتایج بدست آمده نشان دهنده عدم واکنش تخریبی میان نانو ذرات اکسید نیکل و آنزیم گلوکز اکسیداز و همچنین افزایش سرعت فرایند انتقال الکترون آنزیم گلوکز اکسیداز در نتیجه نثبیت آن در سطح فیلم نانو ذرات اکسید نیکل می باشد. بنابراین نانو ذرات اکسید نیکل، بستر مناسبی برای تثبیت آنزیم گلوکز اکسیداز محسوب می شود.


     
     
     

‏عنوان

:

مدل‌سازی میکرو ساختارها در روند انجماد آلیاژهای دو‌گانه فلزی از طریق روش اتوماسیون سلولی براساس مدل‌سازی مقیاس نانو

     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

ریزفناوری
فیزیک حالت جامد
مدل‌سازی ساختاری
مواد چندسازه فلزی
خودکارسازی
منجمدسازی
ت‍ول‍ی‍د

‏چکیده

:

پژوهش حاضر مدلسازی و شبیه سازی کامپیوتری ساختارهای نانو و میکرو و در فرایند انجماد می باشد. در مقیاس نانو از روش دینامیک مولکولی استفاده شده و پتانسیل بین اتمی لازم داده شده است. اتوماسیون سلولی روشی است که برای شبیه سازی میکرو ساختارها در مقیاس میکرو استفاده می شود. شبیه سازی تعدادی از سیستم های عناصر و آلیاژهای فلزی مورد بحث واقع شده است.


     
     
     

‏عنوان

:

اصلاح الکترودهای خنثی(طلا یا پلاتین) با نانو تیوب‌های کربن و بررسی رفتار الکتروشیمیایی آن

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

الکترودها
طلا
نانولوله‌های کربنی
الکتروشیمی
پلاتین
خواص الکتریکی

‏چکیده

:

این تحقیق به منظور مقایسه فعالیت الکتروشیمیایی نانوتیوب‌های خریداری شده از شرکتهای مختلف و انتخاب بهترین CNT و نیز بهترین روش تثبیت موثر نانو تیوبها بر روی سه اکترود Au, Pt و کربن شیشه‌ای از روش ولتامتری چرخه‌ای در حضور زوج ردوکس فری سیانید/ فرو سیانید پتاسیم به عنوان پروب، استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد در مورد الکترود کربن شیشه‌ای روش سایشی و در مورد الکترودهای فلزی بخصوص الکترود طلا روش پوشش‌دهی قطره‌ای مناسب‌ترین روش است. اصلاح الکترودها با نانو تیوبهای کربنی بهبود مورد انتظار در رفتار الکتروشیمیایی الکترود ایجاد نکرده و فقط تاثیر افزایش مساحت سطح الکترود (بصورت افزایش جریان) مشاهده شده است از این رو در بمنظور استفاده از این ویژگی نانو تیوبها از آنها بعنوان پایه کاتالیست، کاتالیزور نیکل استفاده شده است. و پاسخ الکتروکاتالیزوری نیکل به مولکولهای آلی کوچک مانند فرمالدئید، استالدئید، گلوتامیک اسید و فنل با استفاده از تکنیک ولتامتری چرخه‌ای و کرونر آمپرومتری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد استفاده از نانو تیوبهای کربنی باعث افزایش محسوس مکانهای الکتروکاتالیزوری بر روی سطح الکترود و بهبود موثر اثر کاتالیزوری نیکل شده است.


     
     
     

‏عنوان

:

بررسی کمانش در نانولوله‌های چند جداره: مقایسه مدل پوسته پیوسته و روش پوسته الاستیکی

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

نانو لوله‌های کربنی
م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
ریزفناوری
پوسته‌ها و صفحه‌های ارتجاعی
Elastic plates and shells
‏‫پوسته‌ها (مهندسی)
خمش (مکانیک)
بارگذاری

‏چکیده

:

در این پروژه کمانش نانو لوله های کربنی چند جداره تحت بارگذاری ترکیبی پیچشی، محوری و فشار داخلی و خارجی بوسیله دو روش مدل پوسته الاستیک و مدل میحط پیوسته، مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق اثر مقیاس نانو و محیط الاستیک پیرامون نانولوله در نظر گرفته شده است. در این تحقیق از مدل محیط پیوسته استفاده شده است که مزیت آن نسبت به جدا پوسته الاستیک در نظر گرفتن نیروی واندروالس بین همه لایه ها و توضیح بهتر مقیاس نانو می باشد. برای مدل کردن نانولوله های تک جداره از نرم افزار المان محدود ANSYS ، و برای محاسبات عددی این پروژه از نرم افزار MATLAB استفاده شده است. برای هر یک از حالتهای بارگذاری (محوری خالص، پیچشی خالص، ترکیب محوری و پیچشی و ترکیب محوری و پیچشی و شعاعی) مودهای کمانش و تنشهای بحرانی محاسبه و مقایسه شده اند. در تحلیلها نشان داده شده است که وجود نیروی واندروالسی باعث افزایش بار بحرانی و استحکام می شود. همچنین تاثیر بار داخلی در جهت افزایش استحکام، و با خارجی در جهت کاهش مقدار باز بحرانی و استحکام است. تحلیلها نشان می دهد نانولوله های چند جداره در برابر محوری خالص، در مقایسه با دیگر حالتهای بارگذاری مقاومتر است. از نتایج تحلیل المان محدود ( نرم افزار ANSYS ) برای نانولوله های تک جداره نیز می توان دریافت کمانش در هشتمین مود محیطی ( m=1,n=8) اتفاق می افتد که منطبق با تئوریهای کلاسیک پایداری است. همچنین به کمک این نرم افزار به خوبی می توان وابستگی کمانش را به نسبتهای L/D (طول به قطر) و r/t (شعاع به ضخامت) مشاهده کرد.


     
     
     

‏عنوان

:

تولید نانو کامپوزیت Al-SICP و بررسی خواص مکانیکی آن

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

ریز فناوری
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍واد
آلیاژهای آلومینیوم
Aluminum alloys
موادچندسازه فلزی

‏چکیده

:

هدف پژوهش تولید نانو کامپوزیت AL- SiCp و بررسی خواص مکانیکی آن است. ‏‫در تحقیق حاضر عملیات خردایش و همگن‌سازی پودرهای AL و SiC به روش آلیاژسازی مکانیکی درون یک آسیای انرژی بالا از نوع سایشی(Attrition Mill) در محدوه زمانی ۵/۰ تا ۲۰ ساعت با شدت‌های ۹۰، ۱۴۰و rpm۲۲۴ انجام شد. در ادامه به منظور تولید قطعاتی با دانسیته‌ای نزدیک به دانسیته تئوری، نمونه‌های پودر پس از فشرده‌شدن و شکل‌دهی در یک قالب به روش فشردن تک‌محوری، تحت عملیات پیش زینتر در دمای C°‏۵۴۰ (به مدت ۹۰دقیقه) قرارگرفتند و بلافاصله بعد از آن عملیات‌های اکسیژن گرم و پرس‌گرم بر روی آنها انجام شد. در نهایت به منظور بررسی کیفیت نمونه‌های تولیدشده و تأثیر شرایط آسیاکاری بر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی آنها آزمایش‌های متعددی از جمله تعیین دانسیته، بررسی‌های میکروسکوبی ریزساختار، سختی و استحکام کششی و فشاری بر روی آنها انجام پذیرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که افزایش زمان و شدت آسیاکاری منجر به کاهش اندازه ذرات SiC و اندازه کریستالی دانه‌های آلومینیوم تا کمتر از ۱۰۰ نانومتر شده و در ضمن توزیع همگن از ذرات SiC درون زمینه آلومینیوم ایجاد می‌نماید. این نتایج همچنین نشان دادند که علاوه بر عملیات اکستروژن گرم که فرآیند شناخته‌شده‌ای جهت ارتقاء چگالی و خصوصیات مکانیکی قطعات تولیدی به روش پودری می‌باشد، فرآیند پرس‌گرم نیز راهکار مناسبی جهت ارتقاء دانسیته و خصوصیات ریزساختاری و مکانیکی قطعات کامپوزیتی می‌باشد. نتایج حاصل از اندازه‌‌گیری خصوصیات مکانیکی قطعات تولید شده در این تحقیق نیز نشان دادند که با انجام عملیات آسیاکاری بر روی مخلوط پودرهای SiC و AL و ساخت قطعات از آنها، خصوصیات مکانیکی به شکل چشمگیری افزایش می‌یابد. بطوریکه در شرایطی قطعاتی با استحکام مکانیکی فشاری و سختی به ترتیب بیش از ۴و ۵۹/۶ برابر نسبت به نمونه‌های مشابه آسیا نشده، تولید شدند.


     
     
     

‏عنوان

:

لایه میانی گیت‌‌اکسید‌‌دی‌الکتریک در نانو ترانزیستورهای اثر میدانی

     
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

سیلیکون‌ها
پرتو ایکس
ترانزیستورها
نانوالکترونیک

‏چکیده

:

هدف پژوهش بررسی لایه میانی گیت‌‌اکسید‌‌دی‌الکتریک در نانو ترانزیستورهای اثر میدانی است. لایه میانی بین فیلم اکسید و زیر لایه سیلیکون با استفاده از تکنیک XPS و روش برازش Fitxps مطالعه شده‌اند. نتایج به دست آمده نشان می‌دهند به دلیل وجود مولفه‌های Si+¹, Si+² و Si+³ در لایه میانی، این لایه بی‌شکل است. علاوه بر آن رشد فیلم اکسید تحت شرایط فراخلاء، یک رشد خود محدود‌کننده همراه با فیلمی که خالص و بی‌شکل است می‌باشد.


     
     
     

‏عنوان

:

مطالعه و مدلسازی فرایند تزریق بار در تحریک نانو لوله‌های کربنی

 

   
     
     
     
     
     
     
     

‏توصیفگر

:

نانوذرات
انرژی‌مکانیکی
انرژی‌های پایان‌ناپذیر
انتقال نیروی الکتریکی
ف‍ی‍زی‍ک‌ ه‍س‍ت‍ه‌ای‌
نانوتیوپهای کربنی

‏چکیده

:

در تحقیق حاضر خواص الکتریکی، مکانیکی و فرایند تزریق بار در نانوتیوپهای کربنی که منجر به جفت شدگی الکترومکانیکی در این مواد می شود مورد بررسی قرار گرفته و استرین تولید شده بوسیله پاسخ سه نوع نانو تیوپ زیگزاگ، دسته دار و کایرال با استفاده از برنامه MATLAB محاسبه شده است.بنابر نتایج بدست آمده و با توجه به ویژگیهای منحصر به فرد الکتریکی و مکانیکی نانوتیوپهای کربنی، این مواد می توانند پاسخگوی نیازمندیهای موجود در زمینه سریعا رو به رشد سیستمهای میکروالکترومکانیکی و نانوالکترو مکانیکی باشند.


 
     

 

     

 

     

 

     

:

۵۱-۳۷۸۷۶ش

     

:

۱۲۷۷۱۴۹

     

:

دیوسالار، علی

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

‏توصیفگر

:

ف‍ن‍اوری‌
ریز فناوری
راهبرد‌ها

 

‏توصیفگر

:

ایران

 

‏چکیده

:

در این پژوهش به طور کلی به مدیریت تکنولوژی های نوین و به طور خاص به مبحث تدوین استراتژی ملی تکنولوژی پرداخته شده است. در فرایند تحقیق بر اساس مباحث سیاست ملی تکنولوژی و استراتژی تکنولوژی بنگاه ، مفهوم استراتژی ملی تکنولوژی تبیین و معرفی شده است. سپس با بررسی چند نمونه از موارد داخلی و خارجی که با هدف استخراج استراتژی ملی تکنولوژی در زمینه های مختلف صورت گرفته اند و با توجه به نقاط ضعف و قوت روش های بکار گرفته شده در آنها و همچنین با توجه به تعریف ارائه شده برای استراتژی ملی تکنولوژی مدلی برای استخراج استراتژی ملی تکنولوژی تدوین شده است. در ادامه با بکاربردن مدل پیشنهادی و استفاده از نتایج پژوهش های پیشین از جمله سند راهبرد آینده نانوتکنولوژی کشور، استراتژیهای ملی نانوتکنولوژی چه استراتژی هایی را در پیش گیرد. در اجرای این مدل نظرات تعدادی از کارشناسان نانو با استفاده از پرسشنامه ای جمع آوری شده و شاخه های نانو از لحاظ عوامل جذابیت و قابلیت مورد سنجش قرار گرفته است . واژه های کلیدی : استراتژی تکنولوژی، مدل ملی، نانوتکنولوژی، استراتژی ملی تکنولوژی ، ایران

 

‏شماره بازیابی

:

۵۱-۴۳۷۷۸

‏شماره کتابشناسی ملی

:

۱۶۱۶۹۱۳

‏پدیدآور

:

شجاعی‌بهاآباد، مریم

‏عنوان و نام پدیدآور

:

‏‫تهیه الیافYAG/AI2O3 با ریزساختار نانو به روش سل- ژل[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/دانشجو مریم شجاعی‌بهاآباد ؛ استاد راهنما احسان طاهری‌نساج ؛ استاد مشاور رحیم نقی‌زاده.

‏مقطع و رشته تحصیلی

:

(کارشناسی ارشد): مهندسی مواد، گرایش سرامیک.

  
نویسنده : محمد درخشان ; ساعت ۱٠:٠۸ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۳۸٩/٦/٤
تگ ها :