تحقیقات نانو

 

 

عنوان

 

 

 

بررسی اثر زمان بر روی نانو پودر TiN سنتز شده به روش گاز - جامد

 

 

 

تولید نانو پارتیکل نقره توسط باکتری کلبسیلا نومونیا

 

 

 

رشد نانو لوله‌های کربنی (CNT's) به روش بخار شیمیایی حرارتی (TCVD) با استفاده از کاتالیست نیکل: مطالعه اثر آماده‌سازی زیرلایه بر روی کیفیت آنها

 

 

 

کاربرد نانو الیاف تولید شده به روش الکتروریسندگی در فیلتراسیون هوا

 

 

 

بررسی تثبیت پروتئین‌ها (۱-a-آنتی تریپسین و لیپاز) بر روی نانو ذرات مگنتیت با سطح فعال شده

 

 

 

ساخت ترکیب سه‌تایی Ti-Al-N به وسیله کندوپاش مغناطیسی DC و بررسی خواص این نانو چندلایه‌ها

 

 

 

توسعه یک مدل نقشه استراتژی در حوزه استراتژی تکنولوژی با بهره‌گیری از نظام ملی نوآوری (مطالعه موردی برنامه ملی نانو تکنولوژی ایران)

 

 

 

تولید و بررسی ساختار نانو الیاف به روش الکتروریسندگی

 

 

 

شبیه‌سازی و مطالعه اثرات دی الکتریک حلال بر روی DPPC و DMPC موجود در غشاهای سلولی و نحوه تاثیر آن بر روی دینامیک پروتئین‌های انتقالی با استفاده از روشهای ab initio و مولکولار دینامیک در مقیاس نانو

 

 

 

تحقیق، بررسی و طراحی منطق‌های چندارزشی در تکنولوژی نانو لوله‌های کربنی

 

/ 0 نظر / 45 بازدید