مدیریت اجرایی

 

 

 

 

 

 

 

بررسی عوامل موثر بر انگیزش نیروی انسانی شاغل در شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران براساس مدل هرزبرگ

 

 

 

بررسی وضع موجود بهره‌وری نیروی انسانی در شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی و ارائه الگوی مناسب به منظور بهینه‌کردن آن

 

 

 

بررسی موانع تحقیق اهداف مرکز تحقیقات صنایع سنگین

 

 

 

مقایسه و تحلیل بهره‌وری شرکتها در صنعت چاپ

 

 

 

بررسی جایگاه مدیریت مشارکتی در بانک ملی ایران (اداره امور شعب تهران) و ارائه یک الگوی مناسب

 

 

 

بررسی رابطه میان سبکهای رهبری و اثربخشی هتل‌های تهران

 

 

 

برنامه‌ریزی استراتژیک برای موسسه خیریه محبان الرضا(ع) (خیریه دانشگاهها)

 

 

 

مطالعه تطبیقی عملکرد در صنعت حمل و نقل هوایی و بررسی عوامل موثر در موفقیت شرکتهای هواپیمایی با تکیه بر ایران‌ایر (هما)

 

 

 

بررسی تطبیقی نظام سنتی و نوین گمرکی با تمرکز بر گمرک فرودگاه مهرآباد

 

 

 

بررسی زمان مناسب برای دوره تصدی مدیریت (در سطوح اجرایی یک موسسه فرهنگی)

 

/ 0 نظر / 13 بازدید