نانو تحقیق 2

تهیه و بررسی خواص نانو کامپوزیت کوپلیمر (اتیلن- بوتیل اکریلات)/ خاک رس به روش پراکنش محلول

           

گرایش  رشته شیمی کاربردی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     طراحی و ساخت نانو سیم های کوانتومی(نسل جدید لایه های نازک ) و بررسی کاربرد های آن ها

           

گرایش  رشته نانوفیزیک

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی تجربی انتقال حرارت و افت فشار جریان نانوسیال در لوله های افقی با سیم پیچ

           

گرایش  گرایش تبدیل انرژی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     طراحی و ساخت داربستهای سه بعدی نانویی از پلیمرها به منظور استفاده در مهندسی علوم زیستی

           

گرایش  مهندسی شیمی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی تغییر خواص رئولوژیکی نفت خام با اضافه کردن نانو ذرات خاک رس

           

گرایش  گرایش طراحی فرآیندهای جداسازی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

 

________________________________________

عنوان اصلی     ایجاد پوشش های اکسیدی نانوکریستالی به روش اکسیداسیون پلاسمایی الکترولیتی روی آلیاژ AZ91 و بررسی خواص آن

           

گرایش  گرایش خوردگی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

 

عنوان اصلی     ساخت نانولوله های کربنی خمیده و عمودی و نانو ساختار های قارچ گونة آنها با استفاده از میدان الکتریکی برای تولید آیینه های مغناطیسی اپتیکی

           

گرایش  رشته نانوفیزیک

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

عنوان اصلی     تولید پوشش نانو هیدروکسی اپتایت بر روی آلیاژ به روش الکترو شیمیایی

           

گرایش  دانشکده مهندسی متالورژی و مواد

مقطع    کارشناسی ارشد

&nbs

/ 0 نظر / 139 بازدید