نانو مل

                       

‏عنوان

:

تحلیل اجزاء محدود سازه‌های نانو

                                         

‏توصیفگر

:

ریزفناوری
نانو لوله‌های کربنی
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
مکانیک پیوستاری

‏چکیده

:

هدق پژوهش بررسی روش ‌های تحلیل رفتار مواد در مقیاس نانو است. در این پژوهش دو معادله مشخصه برای تحلیل رفتار نانولوله‌های کربنی و ورقه گرافیتی ارائه شده‌اند.این معادلات در دیدگاه لاگرانژی بیان شده است و بصورت تانسوری بوده و در برگیرنده کلیه اطلاعات پیوندی و اتمی بیان شده توسط انرژی پتانسیل ترسف- برنر است. نتایج نشان می‌دهند که مدول الاستیسیته ورقه گرافیتی در دو جهت با وجود اختلاف جزیی تقریبا با هم برابر است. کلیدواژه‌ها: نانومکانیک، نانو لوله‌های کربنی، محیط پیوسته معادل، معادل مشخصه.

                 

‏عنوان

:

‏‫سنتز و مشخصه‌یابی نانو لوله‌های کربنی رشد یافته بر پایه اکسیدمنیزیم (mgo.

                                               

‏توصیفگر

:

سنتز
نانو لوله‌های کربنی
منیزیم
منیزی

‏چکیده

:

هدف پژوهش سنتز و مشخصه یابی نانو لوله های کربنی رشد یافته بر پایه اکسید منیزیم است.از روش رسوب دهی از فاز بخار جهت تولید نانو تیوب استفاده شده است. ابتدا مخلوطی از نیترات منیزیم، سولفات آهن و آب مقطر تهیه شده سپس گاز متان با خلوص بالا در دمای ۹۰۰ درجه سانتی گراد به مدت نیم ساعت از ترکیب عبور داده می شود تا به کمک کاتالیست نانو تیوب ها تشکیل شوند. در مرحله بعدی بجای نیترات منیزیم از اکسید منیزیم بصورت مستقیم استفاده شد که نتایج بسیار بهتری بدست می آید. در این پژوهش اثر در صد کاتالیست آهن بر روی نانو تیوبهای تشکیل شده بررسی شده است . با افزایش درصد آهن به عنوان کاتالیست شرایط جهت رشد نانو لوله ها بهتر می باشد البته میزان آهن حد بهینه ای دارد وبیشتر از مقدار بهینه کمکی به رشد نانو لوله ها نمی کند.

                 

‏عنوان

/ 1 نظر / 67 بازدید
رقیه غفاری

با سلام می خواستم مقاله مطالعه حالتهای الکترونی نانو سیستم های نیم رسانای مغناطیسی به روش CPA را دانلود کنم.لطفا راهنمایی بفرمایید. با تشکر