# تحقیقات_نانو

تحقیقات نانو

    عنوان       بررسی اثر زمان بر روی نانو پودر TiN سنتز شده به روش گاز - جامد       تولید نانو پارتیکل نقره توسط باکتری ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 45 بازدید