# مکانیک

مهندسی مکانیک

TITLE Engineering thermodynamics Alternative Energy Demystified Robot dynamics algorithms Piping systems & pipeline: ASME code simplified The piping guide: for the design and drafting of ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 48 بازدید

نانو مل

                        ‏عنوان : تحلیل اجزاء محدود سازه‌های نانو                                           ‏توصیفگر : ریزفناوری نانو لوله‌های کربنی م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ مکانیک پیوستاری ‏چکیده : هدق پژوهش بررسی روش ‌های تحلیل رفتار مواد در ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 36 بازدید

نانو کتاب فارسی

    عنوان       ساختارهای مدلسازی مولکولی(دانش مهندسی نانو)       روشهای تصفیه آب و پس‌آب صنعتی: پدیده‌های جدید(فن آوری زیستی - فن آوری نانو ...)       فناوری نانو ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید