# نانو_3_مل

نانو3 مل

                  ‏عنوان : ‏‫بررسی اثر آنیون‌های ‏Nonafluoro-1-butanesulfonate و ‏Dodecyl sulfate در سنتز مواد نانو متخلخل سیلیسی با استفاده از سورفکتانتهای آلی کاتیونی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 47 بازدید