# نفت

حقوق ع

عنوان اعاده حیثیت در حقوق جزای ایران و مطالعه تطبیقی آن باحقوق جزای فرانسه سیاست میخائیل گورباچوف در مقابل منطقه خلیج فارس: ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 37 بازدید

نانو تحقیق 2

تهیه و بررسی خواص نانو کامپوزیت کوپلیمر (اتیلن- بوتیل اکریلات)/ خاک رس به روش پراکنش محلول             گرایش  رشته شیمی کاربردی مقطع    ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 40 بازدید